Styrelsen

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för jurisstuderande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa. Föreningen grundades 1991 och verksamheten liksom undervisningen är tvåspråkig.

Justus uppgift är att bevaka studerandenas rättigheter och utveckla studierna i Vasa. Dessutom ordnar föreningen evenemang för studeranden och samarbetar med landets övriga juridiska ämnesföreningar samt andra studentföreningar. Justus är medlem i Finlands Juristförbund.

Högsta beslutanderätten i föreningen innehas av det två gånger i året sammanträdande föreningsmötet. Den verkställande makten har styrelsen.

Styrelse 2021


Ordförande
Anna-Lotta Castrén – puheenjohtaja@justuswasa.fi
+358 44 0909239


Exkursionsansvarig, vice ordförande
Nella Aro – ekskursiovastaava@justuswasa.fi


Ekonomiansvarig
Saska Heiskanen – talousvastaava@justuswasa.fi


Chefsredaktören
Camilla Sundgren – paatoimittaja@justuswasa.fi


Sekreterare
Kristiina Paavilainen – sihteeri@justuswasa.fi


Studieansvarig
Sofia Uusitalo – opintovastaava@justuswasa.fi


Prepkursansvarig, informationsansvarig
Patricia Finnström – valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi


Allmänansvarig
Ninni Luoma – yleisvastaava@justuswasa.fi


Utrikesansvarig
Iiris Neuvonen – ulkoasiainvastaava@justuswasa.fi


Evenemangsansvarig
Minea Strömberg – tapahtumavastaava@justuswasa.fi