Föreningen

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för studerande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa.

Föreningen grundades 1991 och såväl verksamheten som undervisningen är tvåspråkig.

Justus rf:s uppgift är att bevaka studerandenas rättigheter och utveckla studierna i Vasa. Föreningen ordnar också fester, aktiviteter och evenemang för studerande och samarbetar med andra juridiska ämnesföreningar och studentföreningar. Justus är medlem i Finlands Juristförbund.

Högsta beslutanderätten i föreningen innehas av det två gånger om året sammanträdande föreningsmötet. Den verkställande makten har styrelsen.