Justus rättshjälp

Rättshjälp

Rättshjälpskommittén erbjuder gratis rättshjälp till universitets- och högskolestuderanden i Vasa. Rättshjälpskommittén är en kommitté bestående av juridikstuderanden i Vasa och fungerar under Justus ry/r.f.

Rådgivning erbjuds exempelvis vid familje- eller arvsrättslig problematik och frågeställningar som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt i frågor gällande studiestöd. Kommittén erbjuder skriftliga svar per e-post.

Rättshjälpskommittén rådger studeranden på finska eller svenska i alla rättsliga problem, undantagsvis skattefrågor. Rättshjälpskommittén uppgör dock inga handlingar eller representerar inte andra personer, men rättshjälpskommittén ger rättslig vägledning om fortsatta åtgärder, råd om hur man formulerar dokument och granskar färdiga handlingar.

Vänligen notera att kommittén består av juridikstuderanden och vi strävar efter att ge bästa möjliga rådgivning. Justus ry/r.f. och rättshjälpskommitténs medlemmar ansvarar inte för riktigheten av råden.

Behöver du rättshjälp? – kontakta oss nedan:

Fyll i all information nedan och beskriv situationen tydligt – börja med att berätta från början vad som hänt, vilka parter är inblandade samt vilka är dina intressen i målet?

  • Alla frågor behandlas strikt konfidentiellt
  • Ifall du innehar dokument som hör till fallet, ber vi dig bifoga dem i meddelandet.
  • Vi ber den som söker rättshjälp vid begäran bevisa sin rätt till avgiftsfri rättshjälp genom att visa sitt studiekort eller annat intyg på studierätten.

Observera att du kan bli tillfrågad att ge kompletterande uppgifter via e-post om det är utmanande att ge ett svar baserat på ofullständig information.

Vi strävar efter att svara på alla frågor inom 14 dagar, undantagsvis under tiden 1.6 – 31.8. Ifall kommittén beslutar att inte behandla din begäran, kommer vi att meddela dig detta men vi motiverar inte beslutet.