Ex Nunc

arkivet

I år 2021 som chefredaktören fungerar Camilla Sundgren (camilla.sundgren@helsinki.fi).

Ex Nunc är Justus rf:s medlemstidning, som publicerades första gången år 1996. Tidningen publiceras tre gånger om året och läses flitigt av föreningens medlemmar. Dessutom utdelas tidningen både bland centrala rättsliga aktörer i Vasa och Helsingfors och bland de juridiska ämnesföreningarna i landet. Tidningen är ett förträffligt medium för de som vill nå den framtida juristgenerationen.

Tidningen består av artiklar skrivna av såväl juridikstuderanden som yrkesverksamma inom området. Därtill upprätthålls tidningens höga kvalitét av många bilder och aktuella kolumner.

Vill du synas i tidningen?

Annonsernas storlekar och priser:
1 sida (215 x 285 mm) – 250e
Bakre omslaget – 300e
½ sida – 120e
Stående: 102 x 285 mm
Liggande: 215 x 140 mm

För att köpa en annons ta kontakt med chefredaktören:
Camilla Sundgren
camilla.sundgren@helsinki.fi