Ex Nunc

I år 2020 som chefredaktören fungerar Linn Ekman (linn.ekman@helsinki.fi).

Ex Nunc är Justus rf:s medlemstidning, som publicerades första gången år 1996. Tidningen publiceras tre gånger om året och föreningens medlemmar läser den flitigt. Dessutom utdelas tidningen både bland centrala rättsliga aktörer i Vasa och Helsingfors och bland de juridiska ämnesföreningarna i landet. Tidningen är ett förträffligt medium för de som vill nå den framtida juristgenerationen.

Arkivet