Ex Nunc

I år 2021 som chefredaktören fungerar Camilla Sundgren (camilla.sundgren@helsinki.fi).

Ex Nunc är Justus rf:s medlemstidning, som publicerades första gången år 1996. Tidningen publiceras tre gånger om året och läses flitigt av föreningens medlemmar. Dessutom utdelas tidningen både bland centrala rättsliga aktörer i Vasa och Helsingfors och bland de juridiska ämnesföreningarna i landet. Tidningen är ett förträffligt medium för de som vill nå den framtida juristgenerationen.

Arkivet