Juristutbildningen i Vasa

Vasaenheten för juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Från och med 1991 har det varit möjligt att avlägga studier som syftar till juris kandidat-examen i Vasa. Nämnda år inleddes verksamheten vid denna utlokaliserade enhet som lyder under juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Från och med hösten 2010 har också studier för magisternivå avlagts i Vasa.

Juridiska examina

Juridiska examina är rättsnotarieexamen (lägre högskoleexamen) och juris magister-examen (högre högskoleexamen). Alla som blivit antagna till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet får studierätt till rättsnotarie- och juris magister-examen.

Rättsnotarieexamen omfattar 180 studiepoäng och juris magister-examen 300 studiepoäng. Studerande som antagits till enheten i Vasa avlägger rättsnotarieexamen i Vasa och juris magister-examen antingen i Vasa eller i Helsingfors.

Målet med utbildningen i Vasa

En viktig anledning till att juristutbildningen inleddes i Vasa var bristen på svenskkunniga jurister i Österbotten. Bristen var särskilt stor inom den offentliga sektorn. Den juridiska utbildningen i Vasa har ökat intresset för juridiska studier i mellersta Finland. Ett mål är att utbildningen i Vasa ska bidra till att en del av studerandena stannar eller återvänder till Österbotten efter avlagd juristexamen.

Urvalsförfarandet

Antagningen till juristutbildningen i Vasa genomförs som en del av urvalsförfarandet vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. För juristutbildningen i Vasa finns dock särskilda antagningskvoter. Det ordnas separata prov för finskspråkiga och svenskspråkiga.

År 2021 antas 26 finskspråkiga och 12 svenskspråkiga studeranden.

Mera info om urvalsprovet och studierna finns här.

Studierna

Ingen undervisning ges parallellt på båda språken. Därför blir studerandena genast från början bekanta med terminologin på både finska och svenska, vilket underlättar för studerandena att använda båda språken i sina studier.

Eftersom varje årskurs endast omfattar ca. 20 studerande sker all undervisning i små grupper, något som de flesta studerande vid enheten i Vasa upplevt som positivt. Andra fördelar med detta är större möjligheter att utveckla undervisningen och bättre möjligheter till personlig handledning.

Det är möjligt att avlägga en tvåspråkig examen genom att avlägga en tredjedel av studier på det andra inhemska språket. Våren 2013 utexaminerades den första rättsnotarien från Vasa med en tvåspråkig examen.

Läs mera: Bli expert på två språk.

Största delen av undervisningen hålls av gästande föreläsare, men även lärarresurser i Vasa utnyttjas. Undervisningen sker i fakultetens lokal i Vasa centrum i Ekgårdens (Tammipiha) fjärde våningen. Därutöver kan undervisning ordnas i Vasa universitet.

Adress:

Besöksadress:
Stora Långgatan (Ekgården  4. våningen), 65100 Vasa

Postadress:
Helsingfors universitet, Juristutbildningen i Vasa, Stora Långgatan (Ekgården  4. våningen), 65100 Vasa

Vasa enhetens hemsida