Styrelsen

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för jurisstuderande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa. Föreningen grundades 1991 och verksamheten liksom undervisningen är tvåspråkig.

Justus uppgift är att bevaka studerandenas rättigheter och utveckla studierna i Vasa. Dessutom ordnar föreningen evenemang för studeranden och samarbetar med landets övriga juridiska ämnesföreningar samt andra studentföreningar. Justus är medlem i Finlands Juristförbund.

Högsta beslutanderätten i föreningen innehas av det två gånger i året sammanträdande föreningsmötet. Den verkställande makten har styrelsen.

Styrelse 2022

Styrelsemedlemmar


Ordförande
Saska Heiskanen – puheenjohtaja@justuswasa.fi


Exkursionsansvarig, vice ordförande
Camilla Sundgren – ekskursiovastaava@justuswasa.fi


Ekonomiansvarig
Aapo Partanen – talousvastaava@justuswasa.fi


Sekreterare
Ina Seppänen – sihteeri@justuswasa.fi


Evenemangsansvarig
Alisa Salminen – tapahtumavastaava@justuswasa.fi


Prepkursansvarig, informationsansvarig
Bianca Kuumeri – valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi


Chefsredaktören
Eveliina Korpi – paatoimittaja@justuswasa.fi


Studieansvarig
Sami Makkonen – opintovastaava@justuswasa.fi


Allmänansvarig
Elsa Simonen – yleisvastaava@justuswasa.fi


Utrikesansvarig
Paula Paukku – ulkoasiainvastaava@justuswasa.fi