Kontaktpersoner vid trakasserisituationer

Justus ry/rf har två kontaktpersoner vid trakasserisituationer som du med låg tröskel kan kontakta om du upplever eller ser  trakasseri, mobbning, diskriminering eller annat osakligt beteende. Kontaktpersonernas uppgift är att vara en konfidentiell kanal som du kan använda dig av och få stöd vid alla olika situationer gällande osakligt beteende och de erbjuder enligt bästa förmåga stöd och hjälp. Kontaktpersonerna lyssnar, berättar om möjligheter att föra ärendet vidare samt ingriper om du så vill. Alla diskussioner som förs med kontaktpersonerna är konfidentiella, om inte den som kontaktar då vill annat.

Justus kontaktpersoner vid trakasserisituationer är Sami Makkonen och Dante Ra och de kan båda kontaktas via alla kanaler.

 

Dante Ra                       Sami Makkonen
dante.ra@helsinki.fi      sami.makkonen@helsinki.fi
040 754 7763               045 128 5066

Till Justus alla evenemang utses varje gång en särskild kontaktperson, som du direkt kan vara i kontakt med. Kontaktpersonen presenterar sig före varje evenemang börjar. Med denna åtgärd försöker vi förebygga trakasserisituationer samtidigt som vi skapar en trygg atmosfär för allihopa.