Kommittéer

Årsfestkommittén

Kommitténs uppgift är att anordna Justus finaste evenemang iår det vill säga årsfesten. Utöver anskaffning av festlokal kräver ordnandet av årsfesten även planering av menyn och det allmänna utseendet. Kommittén ansvarar såklart även för ordnandet av efterfesten. Som årsfestkommitténs 2021 ordförande fungerar allmänansvariga Ninni Luoma och som viceordförande sekreteraren Kristiina Paavilainen.

Kia Rajala, Dante Ra ja Tytti Maanselkä

Just Us -kommittén

Just Us – kommittén fungerar som kulturansvariges högra hand: de hjälper till under sitser och andra tillställningar, inte enbart genom servering utan särskilt genom noggrann förberedning. Kommittén är ansvarig också för akademiska sillfrukosten som ordnas dagen efter årsfesten. Som kommitténs ordförande fungerar evenemangsanvariga Minea Strömberg.


Aapo Partanen, Elin Uusimäki, Oscar Strandback ja Linn Ljungars

Vice int.sek.

Vice intseken hjälper under året att ordna och planera den internationella veckan. Vice intsek kommer att få ansvar och friheten att fatta egna beslut. I huvudsak arbetar vice int.sek. tillsammans med int.sek. Iiris Neuvonen.


Paula Paukku

Idrottsansvarig

Idrottsansvarige ansvarar för Justus träningstillfällen och hens uppgift är under året att arrangera varierande sportgrenar för deltagarna och motivera justusiter att motionera.


Ina Seppänen ja Oscar Strandback

Prepkurskommittén

Justus producerar ett materialpaket och distanskurs till både den finskspråkiga och svenskspråkiga prepkursen i år.

Patricia Finnström (prepkursansvarig) och Sofia Uusitalo (studieansvarig)