Kommittéer

Årsfestkommittén

Kommitténs uppgift är att anordna Justus finaste evenemang iår det vill säga årsfesten. Utöver anskaffning av festlokal kräver ordnandet av årsfesten även planering av menyn och det allmänna utseendet. Kommittén ansvarar såklart även för ordnandet av efterfesten. Som årsfestkommitténs 2021 ordförande fungerar allmänansvariga Elsa Simonen och som viceordförande sekreteraren Ina Seppänen.

Julia Saarela, Elisa Väänänen ja Minea Strömberg

Just Us -kommittén

Just Us – kommittén fungerar som kulturansvariges högra hand: de hjälper till under sitser och andra tillställningar, inte enbart genom servering utan särskilt genom noggrann förberedning. Kommittén är ansvarig också för akademiska sillfrukosten som ordnas dagen efter årsfesten. Som kommitténs ordförande fungerar evenemangsanvariga Alisa Salminen.

Essi Alahautala, Julia Elovainio, Eeva-Monika Leinonen, Lotta Raappana, Mathilda Staljon ja Kiira Viljasaari

Vice int.sek.

Vice intseken hjälper under året att ordna och planera den internationella veckan. Vice intsek kommer att få ansvar och friheten att fatta egna beslut. I huvudsak arbetar vice int.sek. tillsammans med int.sek. Paula Paukku.

Oscar Stradbacka

Idrottsansvarig

Idrottsansvarige ansvarar för Justus träningstillfällen och hens uppgift är under året att arrangera varierande sportgrenar för deltagarna och motivera justusiter att motionera.

Jasmin Tirkkonen, Veera Vanninen ja Valerie Westerlund

Prepkurskommittén

Prepkurskommittén hjälpar prepkursansvariga och studieansvariga med att ordna prepkursen.

Oscar Hultholm, Eeva Kaipainen, Kirsikka Lehtonen, Linnea Raiskio, Tiina Talvitie, Valerie Westerlund ja Linus Wilkman