Kommittéer

Årsfestkommittén

Kommitténs uppgift är att anordna Justus finaste evenemang iår det vill säga årsfesten. Utöver anskaffning av festlokal kräver ordnandet av årsfesten även planering av menyn och det allmänna utseendet. Kommittén ansvarar såklart även för ordnandet av efterfesten. Som årsfestkommitténs 2020 ordförande fungerar allmänansvariga Ninni Luoma och som viceordförande sekreteraren Mirjam Fogde.

Kommittén 2019:

Ilona Tarvainen, Kia Rajala och Leea Elg

Just Us -kommittén

Just Us – kommittén fungerar som kulturansvariges högra hand: de hjälper till under sitser och andra tillställningar, inte enbart genom servering utan särskilt genom noggrann förberedning. Kommittén är ansvarig också för akademiska sillfrukosten som ordnas dagen efter årsfesten. Som kommitténs ordförande fungerar evenemangsanvariga Anna-Lotta Castrén.

Kommittén 2020:

Ilona Tarvainen, Kia Rajala och Leea Elg

Vice int.sek.

Vice intseken hjälper under året att ordna och planera den internationella veckan. Vice intsek kommer att få ansvar och friheten att fatta egna beslut. I huvudsak arbetar vice int.sek. tillsammans med int.sek. Dante Ra.

Vice int.sek. 2020:

Alexandra Jaakkola

Idrottsansvarig

Idrottsansvarige ansvarar för Justus träningstillfällen och hens uppgift är under året att arrangera varierande sportgrenar för deltagarna och motivera justusiter att motionera.

Idrottsansvariga 2020:

Johannes Kukkonen och Sofia Uusitalo

Prepkurskommittén

Justus producerar ett materialpaket och distanskurs till både den finskspråkiga och svenskspråkiga prepkursen i år.