Komittéer

Årsfestkommittén

Komitténs uppgift är att anordna Justus finaste evenemang iår det vill säga årsfesten. Utöver anskaffning av festlokal kräver ordnandet av årsfesten även planering av menyn och det allmänna utseendet. Kommittén ansvarar såklart även för ordnandet av efterfesten. Som årsfestkommitténs 2018 ordförande fungerar allmänansvariga Erna Kalpala och som viceordförande sekreteraren Iiro Laitinen.

Kommittén 2018:

Jonas Holm, Ami Rajala, Viivi-Mari Vastavuo ja Amanda Rekonen.

Just Us -kommittén

Just Us – kommittén fungerar som kulturansvariges högra hand: de hjälper till under sitser och andra tillställningar, inte enbart genom servering utan särskilt genom noggrann förberedning. Komittén är ansvarig också av akademiska sillfrukosten som ordnas dagen efter årsfesten. Som kommitténs ordförande fungerar kulturansvariga Laura Maessen.

Kommittén: 2018:

Riikka Ekstam, Meri Pihlajamaa, Oona Eerola och Johanna Smalén.

Vice int.sek.

Vice intseken hjälpar under åren att ordna och planera internationella veckan. Vice intsek kommer att få ansvar och friheten att göra egna beslut. I huvudsak arbetar vice intseken tillsammans med intsek 2018 Hilda Ahlgrén.

Vice int.sek. 2018:

Helmi Nurkkala

Arbetsgrupp för sångboken

Arbetsgruppens uppgift är att planera och samla ihop den nya sångboken under året.

Arbetsgrupp 2018:

Hugo Holmström, Josetta Saari, Salla Sinervuo, Aino Pesonen, Viktor Kvist och Maija Heinonen

Idrottsansvarig

Idrottsansvarige ansvarar för Justus träningstillfällen och hens uppgift är under året att arrangera varierande sportgrenar för deltagarna och motivera justusiter att motionera.

Idrottsansvariga 2018:

Siiri Rajapuro och Oskar Frick