Kommittéer

Årsfestkommittén

Kommitténs uppgift är att anordna Justus finaste evenemang iår det vill säga årsfesten. Utöver anskaffning av festlokal kräver ordnandet av årsfesten även planering av menyn och det allmänna utseendet. Kommittén ansvarar såklart även för ordnandet av efterfesten. Som årsfestkommitténs 2019 ordförande fungerar allmänansvariga Anna-Emilia Majala och som viceordförande sekreteraren Jenny Loikas.

Kommittén 2019:
Vivian Mikkola, Riikka Ekstam, Ami Rajala, Iiro Laitinen

Just Us -kommittén

Just Us – kommittén fungerar som kulturansvariges högra hand: de hjälper till under sitser och andra tillställningar, inte enbart genom servering utan särskilt genom noggrann förberedning. Kommittén är ansvarig också för akademiska sillfrukosten som ordnas dagen efter årsfesten. Som kommitténs ordförande fungerar kulturansvariga Oona Niemi.

Kommittén: 2019:

Ella Anttalainen, Jessica Dahlfors, Tiia Jonker och Iida Elena Teriö

Vice int.sek.

Vice intseken hjälper under året att ordna och planera den internationella veckan. Vice intsek kommer att få ansvar och friheten att fatta egna beslut. I huvudsak arbetar vice intseken tillsammans med intsek 2019 Nicole Tuomola.

Vice int.sek. 2019:

Idrottsansvarig

Idrottsansvarige ansvarar för Justus träningstillfällen och hens uppgift är under året att arrangera varierande sportgrenar för deltagarna och motivera justusiter att motionera.

Idrottsansvariga 2019:

Alex Rauhala och Jonathan Mainz

Prepkurskommittén

Justus producerar ett materialpaket till den finskspråkiga prepkursen i år. Materialpaketansvariga är Amanda Rekonen, Riikka Ekstam och Lotta Harmanen.