Aktuellt

Ulkomailla sijaitsevat varat ja veropetos

Suomen lain mukaan verovelvollisella on laaja ilmoittamisvelvollisuus tietyistä varoistaan, kuten arvopapereista, ja veloistaan sekä saadusta tulosta ja niistä tehtävistä vähennyksistä. Tämä koskee laajasti kaikkea omaisuutta, myös sellaista joka sijaitsee Suomen ulkopuolella. Vuosina 2014-2015 tähän laajaan tiedonantovelvollisuuteen pohjautuen käytiin julkisuudessa keskustelua valmisteilla olleesta ”armahduslaista” (HE 32/2015), jonka tarkoituksena oli mahdollistaa Verohallinnolle aiemmin ilmoittamatta jääneiden tulojen ja […]

Lue / Läs

Tulevaisuuden juristi, jolta tekoäly ei vienyt työtä

”Tekoäly vie juristeilta työtä”, ”Yksi teknologinen keksintö voi mullistaa tapamme tehdä asuntokauppoja ja käydä oikeutta” – nopea Google-haku paljastaa, miten mediassa on viime vuosina käsitelty digitalisaatiota juristin työn näkökulmasta. Asia mietityttää varmasti oikeustieteen opiskelijoitakin, sillä kuten Maija Heinonen kirjoitti Ex Nuncin pääkirjoituksessaan 2/2017, juristin ammatti tulee muuttumaan sitä mukaa kuin tekniikka kehittyy. Kehitystä ei kuitenkaan […]

Lue / Läs

Utlåtande om läroplanen i gymnasierna

Justus har gett ut ett utlåtande om grunderna för läroplanen i gymnasierna tillsammans med andra systerföreningar. I utlåtandet är ämnesföreningarna oroade över framtiden för sämhälleliga ämnen i gymnasierna. I utlåtandet tas också ställning till att hur juridik skall undervisas i gymnasierna. Utlåtande om de samhälleliga ämnenas ställning i gymnasieutbildningen De nya grunderna för läroplanen tas […]

Lue / Läs

Justus har valt kontaktpersoner vid trakasserisituationer

Justus ry/r.f accepterar inte trakassering, mobbning, diskriminering eller annat dylikt beteende i någon form. Justiteministeriets kampanj #trakasserifritt koncentreras i 3 punkter: 1. Ingrip om du ser 2. Berätta om du upplever 3. Agera och sprid information mera information om kampanjen #trakasserifritt: https://oikeusministerio.fi/sv/ett-trakasserifritt-finland Vi har valt 2 kontaktpersoner vid trakasserisituationer till Justus som man kan kontakta […]

Lue / Läs

VAARALLISET USKOMUSHOIDOT JA RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU

Erilaiset uskomushoidot ovat olleet esillä uutisissa ja sosiaalisessa mediassa viime aikoina. Uskomushoidot ovat hoitoja, joita ei ole tutkittu lääketieteellisesti. Lääkäriliiton ohjeistuksen mukaan lääkäri ei saa markkinoida ammattinimikkeellään uskomushoidoiksi katsottavia menetelmiä. Uskomushoitoja käytetään usein lääkehoidon sijasta, minkä takia niitä kuuleekin joskus kutsuttavan ”vaihtoehtohoidoiksi”.  Termi on harhaanjohtava, koska uskomushoito ei korvaa lääketieteellistä hoitoa. Se on hyvinvointihoito kuten […]

Lue / Läs

LICENSAVTAL – FÖRETAGARENS BORTGLÖMDA KOMMERSIELLA INSTRUMENT

En immaterialrätt har en ekonomisk funktion i och med att immaterialrätten är innehavarens immateriella kapital som kan utnyttjas i ett kommersiellt syfte. En företagare som är innehavare till en immaterialrätt kan utnyttja immaterialrätten i kommersiellt syfte genom att exempelvis bevilja en tredje part rätten att använda immaterialrätten genom licensiering. En licens bör alltid beviljas med […]

Lue / Läs

Vill du bli jurist? Justus prepkurs 2018 i Vasa

Anmälningen har börjat! Justus r.f. ordnar en prepkurs på våren 2018 för dig som är intresserad av studier inom den juridiska fakulteten. Undervisningen sker i smågrupper, vilket möjliggör individuell inlärning vilket har årligen visat sig vara en framgångsrik metod för kursen. Kursen fokuserar effektivt på inträdesmaterialet genom erfarna lärares ledning, samt ger kunskaper i svarsteknik […]

Lue / Läs

Styrelsen 2018 är vald! Grattis!

Styrelsen för året 2018 valdes på höstmötet 28.11.2017. Grattis till de invalda och ett hjärtligt tack till alla aktiva ansökare. Från vänster till höger på bilden: sekreterare Iiro Laitinen, chefredaktör Elina Uitto, allmänansvarig Erna Kalpala, utrikesansvarig Hilda Ahlgrén, prepkursansvarig Johannes Kukkonen, studieansvarig Sofi Lehtinen, ordförande Sofia Kinnunen, kulturansvarig Laura Maessen, ekonomiansvarig Elina Sorjonen, exkursionsansvarig Markus […]

Lue / Läs