Aktuellt

VAARALLISET USKOMUSHOIDOT JA RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU

Erilaiset uskomushoidot ovat olleet esillä uutisissa ja sosiaalisessa mediassa viime aikoina. Uskomushoidot ovat hoitoja, joita ei ole tutkittu lääketieteellisesti. Lääkäriliiton ohjeistuksen mukaan lääkäri ei saa markkinoida ammattinimikkeellään uskomushoidoiksi katsottavia menetelmiä. Uskomushoitoja käytetään usein lääkehoidon sijasta, minkä takia niitä kuuleekin joskus kutsuttavan ”vaihtoehtohoidoiksi”.  Termi on harhaanjohtava, koska uskomushoito ei korvaa lääketieteellistä hoitoa. Se on hyvinvointihoito kuten […]

Lue / Läs

LICENSAVTAL – FÖRETAGARENS BORTGLÖMDA KOMMERSIELLA INSTRUMENT

En immaterialrätt har en ekonomisk funktion i och med att immaterialrätten är innehavarens immateriella kapital som kan utnyttjas i ett kommersiellt syfte. En företagare som är innehavare till en immaterialrätt kan utnyttja immaterialrätten i kommersiellt syfte genom att exempelvis bevilja en tredje part rätten att använda immaterialrätten genom licensiering. En licens bör alltid beviljas med […]

Lue / Läs

Vill du bli jurist? Justus prepkurs 2018 i Vasa

Anmälningen har börjat! Justus r.f. ordnar en prepkurs på våren 2018 för dig som är intresserad av studier inom den juridiska fakulteten. Undervisningen sker i smågrupper, vilket möjliggör individuell inlärning vilket har årligen visat sig vara en framgångsrik metod för kursen. Kursen fokuserar effektivt på inträdesmaterialet genom erfarna lärares ledning, samt ger kunskaper i svarsteknik […]

Lue / Läs

Styrelsen 2018 är vald! Grattis!

Styrelsen för året 2018 valdes på höstmötet 28.11.2017. Grattis till de invalda och ett hjärtligt tack till alla aktiva ansökare. Från vänster till höger på bilden: sekreterare Iiro Laitinen, chefredaktör Elina Uitto, allmänansvarig Erna Kalpala, utrikesansvarig Hilda Ahlgrén, prepkursansvarig Johannes Kukkonen, studieansvarig Sofi Lehtinen, ordförande Sofia Kinnunen, kulturansvarig Laura Maessen, ekonomiansvarig Elina Sorjonen, exkursionsansvarig Markus […]

Lue / Läs

Övergripande välbefinnande med högskolemotion

Motionsmöjligheterna för höskolestuderanden i Vasa tilltalar studeranden årligen. I högskolesamfunden har det ett flertal gånger diskuterats om formerna för organiseringen av olika motionsmöjligheter och man har strävat efter att förverkliga utvecklingsarbetet både tillsammans och enskilt. Nu är det hög tid att gå från ord till handling och förbättra motionstjänsterna för högskolorna i Vasa. För tillfället […]

Lue / Läs