Aktuellt

Nya justusiter, läs detta!

Välkommen till Justus och Finlands soligaste stad! Stort grattis till dig som blivit antagen till Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa! Först och främst, gå med i gruppen JUXIT/GULISAR 2021 på Facebook. Där får du viktig information inför studiestarten samt träffa de andra gulisarna. Ifall du har problem med att ansluta till gruppen eller har […]

Lue / Läs

Justus XXIX årsfest inhiberad

Med tunga hjärtan måste vi informera er att vi på grund av den rådande pandemin har blivit tvungna att inhibera Justus XXIX årsfest i november. Eftersom årsfesten är föreningens viktigaste och finaste fest, har beslutet om dess inhibering varit väldigt svårt att fatta. Vi i Justus styrelse har dock ansett att det med beaktande av […]

Lue / Läs

Stort grattis till alla nya Justusiter!

Stort grattis till er alla som har blivit antagna till Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa. Framför er har ni oförglömliga studieår. Ifall du blivit antagen till enheten i Vasa, gå då med i JUXIT/GULISAR 2020 facebook-gruppen. Ifall du har frågor eller inte kan gå med i gruppen kan du vara i kontakt med ansvarstutor […]

Lue / Läs

Tuomarinkoulutusjärjestelmän tulevaisuus

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tarkastelimme arvosanojen sekä opiskelijoiden kokeman stressin välistä suhdetta. Keväällä järjestetyn kyselyn perusteella valtaosa (84 %) oikeustieteen opiskelijoista kokee stressiä arvosanoista, ja ylivoimaisesti suurimpana tekijänä on tuomioistuinharjoittelun liiallisesti opintomenestystä painottavaksi koettu pisteytysjärjestelmä. Arvosanapaineiden kasvamisella havaittiin olevan vaikutusta myös tenttien uusimiskertojen lisääntymiseen, mikä osaltaan saattaa tulla vaikuttamaan myös valmistumisten viivästymiseen. Arvosanojen korostunut merkitys osana […]

Lue / Läs

Justus prepkurs 2020

Anmälan till Justus prepkurs börjar den 2.12.2019 klockan 9:00. Vi har förnyat vårt kursutbud och vi bjuder på en omfattande närkurs i Vasa samt en förmånlig distanskurs. Ett materialpaket med övningsuppgifter ingår i alla kurser. Mera information om våra kurser finns på kurssidan: Prepkurs

Lue / Läs

Ulkomailla sijaitsevat varat ja veropetos

Suomen lain mukaan verovelvollisella on laaja ilmoittamisvelvollisuus tietyistä varoistaan, kuten arvopapereista, ja veloistaan sekä saadusta tulosta ja niistä tehtävistä vähennyksistä. Tämä koskee laajasti kaikkea omaisuutta, myös sellaista joka sijaitsee Suomen ulkopuolella. Vuosina 2014-2015 tähän laajaan tiedonantovelvollisuuteen pohjautuen käytiin julkisuudessa keskustelua valmisteilla olleesta ”armahduslaista” (HE 32/2015), jonka tarkoituksena oli mahdollistaa Verohallinnolle aiemmin ilmoittamatta jääneiden tulojen ja […]

Lue / Läs

Tulevaisuuden juristi, jolta tekoäly ei vienyt työtä

”Tekoäly vie juristeilta työtä”, ”Yksi teknologinen keksintö voi mullistaa tapamme tehdä asuntokauppoja ja käydä oikeutta” – nopea Google-haku paljastaa, miten mediassa on viime vuosina käsitelty digitalisaatiota juristin työn näkökulmasta. Asia mietityttää varmasti oikeustieteen opiskelijoitakin, sillä kuten Maija Heinonen kirjoitti Ex Nuncin pääkirjoituksessaan 2/2017, juristin ammatti tulee muuttumaan sitä mukaa kuin tekniikka kehittyy. Kehitystä ei kuitenkaan […]

Lue / Läs

Utlåtande om läroplanen i gymnasierna

Justus har gett ut ett utlåtande om grunderna för läroplanen i gymnasierna tillsammans med andra systerföreningar. I utlåtandet är ämnesföreningarna oroade över framtiden för sämhälleliga ämnen i gymnasierna. I utlåtandet tas också ställning till att hur juridik skall undervisas i gymnasierna. Utlåtande om de samhälleliga ämnenas ställning i gymnasieutbildningen De nya grunderna för läroplanen tas […]

Lue / Läs

Justus har valt kontaktpersoner vid trakasserisituationer

Justus ry/r.f accepterar inte trakassering, mobbning, diskriminering eller annat dylikt beteende i någon form. Justiteministeriets kampanj #trakasserifritt koncentreras i 3 punkter: 1. Ingrip om du ser 2. Berätta om du upplever 3. Agera och sprid information mera information om kampanjen #trakasserifritt: https://oikeusministerio.fi/sv/ett-trakasserifritt-finland Vi har valt 2 kontaktpersoner vid trakasserisituationer till Justus som man kan kontakta […]

Lue / Läs