Aktuellt

Nya justusiter, läs detta!

Välkommen till Justus och Finlands soligaste stad! Stort grattis till dig som blivit antagen till Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa! Först och främst, gå med i gruppen JUXIT/GULISAR 2022 på Facebook. Där får du viktig information inför studiestarten samt träffa de andra gulisarna. Ifall du har problem med att ansluta till gruppen eller har […]

Lue / Läs

Kannanotto Vaasan Yliopiston oikeustieteiden tutkintokoulutuksen hakemukseen

Justus ry./r.f ei tue Vaasan yliopiston hakemusta oikeustieteelliseen tutkintokoulutukseen. Allekirjoittaneet eivät halua, että Suomen oikeustieteellinen koulutus muuttuisi suuntaan, joka voisi heikentää opetuksen laatua ja/tai vaarantaa jo olemassa olevan toiminnan jatkumisen. Jos ennestään vähäiset opetusresurssit jaettaisiin vieläkin useammalle yliopistolle, johtaisi se epäterveeseen kilpailuun, joka vaikuttaisi näin ollen myös opetuksen laatuun. Vaasassa toimii jo yksi oikeustieteellinen koulutus: […]

Lue / Läs

Ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi

Juristklubben Codex rf, Justus ry/r.f. och Pykälä ry stöder inte Åbo Akademis ansökan om rätten att utbilda juris magistrar. Undertecknade föreningar vill inte att den svenskspråkiga juridiska utbildningen i Finland går i en riktning där de begränsade personalresurser som existerar idag sprids över fler utbildningsenheter. Då de svenskspråkiga personalresurserna redan i dags dato är väldigt […]

Lue / Läs

Justus XXIX årsfest inhiberad

Med tunga hjärtan måste vi informera er att vi på grund av den rådande pandemin har blivit tvungna att inhibera Justus XXIX årsfest i november. Eftersom årsfesten är föreningens viktigaste och finaste fest, har beslutet om dess inhibering varit väldigt svårt att fatta. Vi i Justus styrelse har dock ansett att det med beaktande av […]

Lue / Läs

Stort grattis till alla nya Justusiter!

Stort grattis till er alla som har blivit antagna till Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa. Framför er har ni oförglömliga studieår. Ifall du blivit antagen till enheten i Vasa, gå då med i JUXIT/GULISAR 2020 facebook-gruppen. Ifall du har frågor eller inte kan gå med i gruppen kan du vara i kontakt med ansvarstutor […]

Lue / Läs

Tuomarinkoulutusjärjestelmän tulevaisuus

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tarkastelimme arvosanojen sekä opiskelijoiden kokeman stressin välistä suhdetta. Keväällä järjestetyn kyselyn perusteella valtaosa (84 %) oikeustieteen opiskelijoista kokee stressiä arvosanoista, ja ylivoimaisesti suurimpana tekijänä on tuomioistuinharjoittelun liiallisesti opintomenestystä painottavaksi koettu pisteytysjärjestelmä. Arvosanapaineiden kasvamisella havaittiin olevan vaikutusta myös tenttien uusimiskertojen lisääntymiseen, mikä osaltaan saattaa tulla vaikuttamaan myös valmistumisten viivästymiseen. Arvosanojen korostunut merkitys osana […]

Lue / Läs

Justus prepkurs 2020

Anmälan till Justus prepkurs börjar den 2.12.2019 klockan 9:00. Vi har förnyat vårt kursutbud och vi bjuder på en omfattande närkurs i Vasa samt en förmånlig distanskurs. Ett materialpaket med övningsuppgifter ingår i alla kurser. Mera information om våra kurser finns på kurssidan: Prepkurs

Lue / Läs

Ulkomailla sijaitsevat varat ja veropetos

Suomen lain mukaan verovelvollisella on laaja ilmoittamisvelvollisuus tietyistä varoistaan, kuten arvopapereista, ja veloistaan sekä saadusta tulosta ja niistä tehtävistä vähennyksistä. Tämä koskee laajasti kaikkea omaisuutta, myös sellaista joka sijaitsee Suomen ulkopuolella. Vuosina 2014-2015 tähän laajaan tiedonantovelvollisuuteen pohjautuen käytiin julkisuudessa keskustelua valmisteilla olleesta ”armahduslaista” (HE 32/2015), jonka tarkoituksena oli mahdollistaa Verohallinnolle aiemmin ilmoittamatta jääneiden tulojen ja […]

Lue / Läs

Tulevaisuuden juristi, jolta tekoäly ei vienyt työtä

”Tekoäly vie juristeilta työtä”, ”Yksi teknologinen keksintö voi mullistaa tapamme tehdä asuntokauppoja ja käydä oikeutta” – nopea Google-haku paljastaa, miten mediassa on viime vuosina käsitelty digitalisaatiota juristin työn näkökulmasta. Asia mietityttää varmasti oikeustieteen opiskelijoitakin, sillä kuten Maija Heinonen kirjoitti Ex Nuncin pääkirjoituksessaan 2/2017, juristin ammatti tulee muuttumaan sitä mukaa kuin tekniikka kehittyy. Kehitystä ei kuitenkaan […]

Lue / Läs