Ingripande i mobbning och trakasserier

Ingripande i mobbning och trakasserier

Justus ry/r.f. deltar i att främja en jämlik och icke-diskriminerande miljö inom den juridiska branschen. Justus rf/r.y. tolererar inte mobbning, sexism, trakasserier eller annat osakligt bemötande under evenemang, under studierna på universitetet, under arbetstiden, under studielivet eller någon annanstans. Den professionella identiteten och den juridiska yrkeskulturen utvecklas redan under studierna. Mobbning, trakasserier, diskriminering, antastande samt sexism är inte en del av studietiderna eller i arbetslivet i framtiden och som en juridisk ämnesförening strävar vi efter att alla ska känna sig trygga under studieevenemang, under andra studieaktiviteter, på universitetet samt i arbetslivet.

Justitieministeriets kampanj #trakasserifritt koncentreras i 3 punkter:
1. Ingrip om du ser
2. Berätta om du upplever
3. Agera och sprid information
Mera information om kampanjen #trakasserifritt på Justiteministeriets hemsida.

Hur ska jag gå tillväga om jag stöter på trakasserier under Justus evenemang eller på universitetet?

Ingrip, om du ser
1. Identifiera trakasserier och olämplig behandling.
2. Underskatta inte. Fördöm trakasserier.
3. Ingrip eller rapportera trakasserier du sett, till exempel till evenemangets trakasseriansvarig, Justus trakasseriombud eller en medlem av Justus styrelse, så att någon ingriper i situationen.

Berätta om du upplever
1. Berätta för den som trakasserar dig att du känner att hens beteende är trakasserande. Berätta att du tycker att situationen är obekväm, kränkande eller på annat sätt olämplig. Personen som trakasserar kanske inte själv inser att hens beteende är trakasserande. I värsta fall kan uteblivande informering till personen som trakasserar vara ett meddelande till hen, att beteendet får fortsätta. Det primära målet är att få ett avslut på situationen.

2. Om trakasseringen fortsätter, berätta om det. Skyll inte dig själv för situationen eller bli ensam om saken. Underskatta inte din upplevelse och kom ihåg, att även andra kanske upplevt samma sak.

3. Om du upplever trakasserier av någon form, kan du vara i kontakt med:

-Justus trakasseriombud
Justus kontaktpersoner vid trakasserisituationer kan kontaktas konfidentiellt ansikte mot ansikte, per telefon eller e-post. Inga åtgärder kommer att vidtas utan ditt samtycke. Trakasseriombuden lyssnar, berättar om möjligheterna att föra saker vidare och ingriper om du så önskar.
Kontaktuppgifter för trakasseriombuden hittas här.

-Evenemangets trakasseriansvarig
Till varje Justus evenemang utses en person som är ansvarar för trakasserisituationer, som du kan direkt vara i kontakt med om du ser eller upplever olämpligt beteende under evenemanget. Den trakasseriansvarige kommer att presentera sig innan varje evenemang börjar. Med denna åtgärd strävar vi efter att förhindra trakasserier och skapa en trygg atmosfär för alla.

-Justus styrelse
Du kan vara konfidentiellt i kontakt med Justus styrelse och tjänstemän ansikte mot ansikte, per telefon eller e-post. Styrelsen lyssnar, berättar om möjligheterna att föra saker vidare och ingriper om du så önskar.

Kontaktuppgifter: för Justus styrelse hittas här.

-Din tutor
Du kan även berätta konfidentiellt om trakasserierna till din tutor, som lyssnar och stöder dig.

-Polisen
Om du misstänker att situationen uppfyller brottskriterierna, tag kontakt med polisen.

Läs även de juridiska ämnesföreningarnas gemensamma ställningstagande emot sexuella trakasserier (12.12.2017):
https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijajarjestojen-kannanotto-seksuaalista-hairintaa-vastaan/

Bekanta dig även med Finlands juristförbunds utarbetade instruktioner för förebyggande av sexuella trakasserier: https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/22017/toimintaohje_seksuaalisen_hairinnan_estamiseksi.pdf