Prepkurs

Justus ry/rf ordnar årligen en prepkurs till de som ansöker till Helsingfors universitetets juridiska fakultetet. Vi ordnar prepkurser på både svenska och finska.

Anmälan till vårens 2022 kurser har börjat! Anmäl dig genom att skicka ett mail på valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi. Ange kursens namn och e-postadress i samband med anmälan samt om du deltar i den finsk- eller svenskspråkiga kursen. Kursen har begränsat med utrymme och registreringar beaktas i den ordning anmälningarna ankommer, så vänligen registrera dig till kursen så snart som möjligt!

Du kommer att få en bekräftelse på att du registrerat dig per e-post då vi mottagit din registrering.

 

KURSUTBUDET

 

MEGA

Pris: MEGA NÄRKURS 700 € / MEGA DISTANS 600 €

Early bird -erbjudande: 650€ / 550€ (giltigt till och med 15.2.2022)

På MEGA NÄRKURS erbjuder vi möjligheten att delta i närundervisning i Vasa eller att följa med undervisningen på distans. På MEGA DISTANS-kursen kan du följa med kursen på distans. Kursen är perfekt för en förstagångssökande eller för dig som vill maximera dina chanser att uppnå en studieplats på Juridiska fakulteten. Kurspersonalen kommer att finnas där för dig under hela våren.

Kursen omfattar:

 • ca 50 lektioner (1 lektion =45min)
  • Lektionerna består av:
  • Omfattande undervisning om läs- och svarsteknik som utförs i god tid innan publiceringen av urvalsprovslitteraturen
  • Bokspecifik undervisning, av vilket yrkesverksamma på området ansvarar för
  • Föreläsningar är livestreamade och inspelningar av dem kan ses på online -plattformen efteråt vid en bättre tidpunkt för dig! Studenterna på MEGA NÄRKURSEN kommer ha den bokspecifika undervisningen som närundervisning.
 • Ett mångsidigt och omfattande materialpaket, inklusive många olika uppgifter för att stödja din inlärning. Materialpaketet kommer att publiceras så snart som möjligt efter publiceringen av urvalsprovslitteraturen.
 • Två simulerade inträdesprov som poängsätts. Simulerade prov kommer att utvärderas och returneras med personlig feedback.
 • Understräckningar och sammanfattningar av varje urvalsbok
 • En moodle -plattform där allt material som används i kursen kommer att finnas, inklusive en diskussionstavla där frågor kan ställas om urvalsmaterialet för studenter som har bekantat sig med det.
 • En personlig tutor som stöder dig med allt vad gäller inträdesvåren.

Beaktandet av koronavirusläget i närundervisning!

För att säkerställa ett säkert genomförande av närkursen måste kursdeltagarnas ta hänsyn till följande krav:

 • Om du har symptom, kom inte på plats
 • Säkerhetsavstånd hålls vid undervisningstillfället
 • Vi kräver användning av ansiktsmask vid undervisningstillfället

Om vi, på grund av beslut av myndigheterna, inte kan ordna närundervisning, kommer undervisningen att hållas på distans. I detta fall kompenseras skillnaden mellan MEGA NÄRKURSEN och MEGA DISTANS –kursen för dem som köpt MEGA NÄRKURSEN. Om denna situation blir aktuell strävar vi efter att implementera streaming och annan undervisning på ett sätt som så mycket som möjligt påminner närundervisning.

Fakturan kommer att skickas till registrerade efter bekräftelse. En reserveringsavgift uppbärs på 200 euro för MEGA-kursen, vilken ska betalas inom 14 dagar från att fakturan skickats. Resterande belopp ska betalas innan kursen börjar. Det går även att betala hela loppet på en gång. Observera att anmälan är bindande och reserveringsavgiften inte returneras ifall sökande avbokar sin anmälan.

Vi strävar till att ordna undervisningen under kvällstid. En mer detaljerat tidtabell kommer att publiceras närmare starten av prepkursen.

 

MINI

Pris: 325 €

Kursen är idealisk för att stödja självstudier för dig som tidigare har ansökt eller vill ha ett kortfattat paket för att stödja din egen inlärning. Med de simulerade urvalsproven, som ingår i kursen, kan du kartlägga ditt kunnande och din beredskap före urvalsprovet.

Kursens innehåll:

 • Inspelningar av läs- och svarsteknik som genomförs i god tid före publiceringen av urvalsprovslitteratur.
 • Ett mångsidigt och omfattande materialpaket, inklusive många olika uppgifter för att stödja inlärning. Materialpaketet kommer att publiceras så snart som möjligt efter publiceringen av urvalsprovslitteratur.
 • Två simulerade inträdesprov som poängsätts. Simulerade prov utvärderas och returneras med personlig feedback.
 • Understrykningar och sammanfattningar av varje urvalsprovsbok
 • En moodle -plattform där allt material som används i kursen kommer att finnas, inklusive en diskussionstavla där frågor kan ställas om urvalsprovsmaterialet för studenter som har bekantat sig med det.

MINI-kursen faktureras i en rat. Fakturan skickas ut efter att anmälan blivit bekräftad. Fakturan förfaller 14 dagar från att den blivit skickad. Kursdeltagaren har rätt att häva köpet i enlighet med konsumentskyddslagen.

 

SJÄLVSTUDIEPAKET

Pris: 175 €

Det förmånliga materialpaketet innehåller en stor mängd material som du har nytta av vid inträdesläsandet allt från publiceringen av entrétestböcker till dagen för urvalsprovet. Självstudiepaketet innehåller material som stöder din inlärning och en mängd olika uppgifter med modellsvar. Paketet levereras elektroniskt.

Förpackningens innehåll:

 • Ett mångsidigt och omfattande materialpaket, inklusive många olika uppgifter för att stödja inlärning. Materialpaketet kommer att publiceras så snart som möjligt efter publiceringen av urvalsprovslitteraturen.
 • Två simulerade inträdesprov som poängsätts. Simulerade prov kommer med exempelsvar så att du kan kontrollera och poängsätta dina svar själv.
 • En moodle -plattform där allt material som används i kursen är laddat, inklusive en diskussionstavla där frågor kan ställas om urvalstestmaterialet för studenter som har bekantat sig med det.

Självstudiepaketet faktureras i en rat. Fakturan skickas ut efter att anmälan blivit bekräftad. Fakturan förfaller 14 dagar från att den blivit skickad. Kursdeltagaren har rätt att häva köpet i enlighet med konsumentskyddslagen.

 

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och innehåll i kurser innan kurserna börjar.


 

Ifall du har något att fråga om Justus prepkurs, ta gärna kontakt med prepkursansvarige:

Bianca Kuumeri
valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi