Toimikunnat

Toimikunnat

Toimikunnan tehtävänä on järjestää Justuksen vuoden hienoin tapahtuma eli vuosijuhlat. Järjestämiseen kuuluu muun muassa juhlapaikan hankkiminen, menun suunnittelu, ohjelmanumeroiden järjestäminen ja monia muita tärkeitä tehtäviä. Tämän lisäksi myös vuosijuhlien jatkojen järjestäminen kuuluu toimikunnan vastuulle.

 

Vuosijuhlatoimikunnan 2024 puheenjohtajana toimii hallituksen yhteistyövastaava ja varapuheenjohtajana sihteeri Frans Koivula.

 

Toimikunnan jäsenet 2024:

Isak Nyholm, Claudia Hollsten ja Victoria Mild

Just Us-toimikunta on kulttuurivastaavan oikea käsi: he auttavat sitseillä ja muissa tapahtumissa, sekä erityisesti niiden valmistelussa. Toimikunnan vastuualueelle kuuluu tietysti myös vuosijuhlien jälkeisen akateemisen silliaamiaisen järjesteleminen.

 

Toimikunnan puheenjohtajana 2024 toimii tapahtumavastaava Elin Hautamäki.

 

Toimikunnan jäsenet 2024:

Pinja Montuori, Jutta Majuri, Veera Sykkö, Ronja Rautee, Ada Kuumola, Annika McCormick ja Sofia Ohtola

Toimikunnan jäsenet auttavat ekskursiovastaavaa matkojen ja ekskursioiden järjestämisessä.

Ekskursiotoimikunnan puheenjohtajana 2024 toimii ekskursiovastaava Miikka Heiskanen.

 

Toimikunnan jäsenet 2024:

Wilma Schrey, Ellenoora Kähkönen ja Erika Vehmas

Opintoasiaintoimikunnan puheenjohtajana 2024 toimii opintovastaava Linnea Timonen.

 

Toimikunnan jäsenet 2024:

Katariina Petäjäniemi, Amanda Bergenwall, Jarkko Rantavuori ja Severi Tyni

Valmennuskurssitoimikunta toimii valmennuskurssivastaavan apuna valmennuskurssin järjestämisessä.

 

Valmennuskurssitoimikunnan puheenjohtajana 2024 toimii valmennuskurssivastaava Marcus Palo.

 

Toimikunnan jäsenet vuonna 2024:

Emma Hermanson, Josephine Sundqvist, Isabella Jansson, Milja Norrena, Oscar Hultholm, Veera Sykkö ja Ronja Rautee

Taloustoimikunnan puheenjohtajana 2024 toimii talousvastaava Verner Bexar.

 

Toimikunnan jäsenet 2024:

Juulia Käräjämies, Bianca Kuumeri, Alex Ylikangas, Sami Makkonen ja Aapo Partanen

Vice intsek toimii intsekin tukena koko vuoden ja auttaa viikon suunnittelussa ja järjestämisessä. Vice intsek tulee saamaan vastuuta, mutta myös vapauksia ideoita itse. Vice intsek työskentelee kuitenkin nimenomaan yhteistyössä intsekin kanssa.

 

Vice int.sek. vuonna 2024:

Juuli Paturi

Kulttuuri- ja liikuntavastaava on vastuussa Justuksen liikuntavuoroista ja hänen tehtävänä on vuoden aikana järjestää erilaisia lajikokeiluja jäsenistölle ja innostaa justuslaisia liikkumaan.

 

Kulttuuri- ja liikuntavastaavat vuonna 2024:

Eeli Kukkola ja Liisa Käiväräinen

Scroll to Top