Juristikoulutus Vaasassa

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta aloitti vuonna 1991 oikeustieteen kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen Vaasassa.

Oikeustieteelliset tutkinnot

Oikeustieteellisen koulutusalan tutkintoja ovat oikeusnotaarin tutkinto (ON), joka on alempi korkeakoulututkinto, ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyt saavat oikeuden oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Oikeusnotaarin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja oikeustieteen maisterin tutkinto 120 opintopistettä (yhteensä 300 op). Opiskelija, joka on hyväksytty Vaasan yksikköön, suorittaa ON-tutkinnon Vaasassa ja OTM-tutkinnon Vaasassa tai Helsingissä.

Koulutuksen tavoitteet

Keskeinen syy oikeustieteellisen koulutuksen aloittamisen Vaasassa oli Pohjanmaalla julkisissa tehtävissä vallitseva pula erityisesti ruotsin kieltä hallitsevista lakimiehistä. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus Vaasassa onkin lisännyt Keski-Suomesta tulevien nuorten kiinnostusta oikeustieteellisiin opintoihin. Vaasassa annettavalla koulutuksella on tarkoitus myötävaikuttaa siihen, että opiskelijat lakimiehiksi valmistuttuaan jäävät tai palaavat Pohjanmaalle.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta Vaasan oikeustieteelliseen koulutukseen on osa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintaa. Vaasan oikeustieteelliselle koulutukselle on vahvistettu omat opiskelijakiintiöt. Suomenkielisille ja ruotsinkielisille järjestetään erilliset valintakokeet.

Vuonna 2021 hyväksytään 26 suomenkielistä ja 12 ruotsinkielistä hakijaa Vaasan yksikköön.

Tutustu valintakoetietoihin täältä.

Opinnot

Opetus Vaasassa on kaksikielistä. Noin puolet opetuksesta annetaan ruotsin kielellä ja puolet suomen kielellä. Koska rinnakkaisopetusta ei järjestetä, suomenkieliset opiskelijat saavat osittain ruotsinkielistä opetusta ja ruotsinkieliset opiskelijat suomenkielistä opetusta.

Koska vuosikurssilla on noin 40 opiskelijaa, on kullakin opiskelijalla mahdollisuus pienryhmäopetukseen ja henkilökohtaiseen opastukseen. Pienessä ryhmässä oppimistulokset ovat säännönmukaisesti parempia kuin suurissa ryhmissä. Pienessä ryhmässä myös motivoituminen opintoihin on helpompaa.

Helsingin yliopisto käynnisti syksyllä 2010 pilottikokeiluna kaksikieliseen tutkintoon tähtäävät koulutusohjelmat. Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen oikeusnotaarin tutkinto on mukana kokeilussa. Kaksikielistä tutkintoa opiskeleva suorittaa vähintään yhden kolmasosan opinnoistaan (60 op) toisella kotimaisella kielellä ja saa todistukseensa maininnan tutkinnon suorittamisesta kaksikielisenä. Keväällä 2013 Vaasasta valmistui ensimmäinen kaksikielisen tutkinnon suorittanut oikeusnotaari.

Lisätietoja Helsingin yliopiston kaksikielisistä tutkinnoista löydät Erottaudu kaksikielisellä tutkinnolla -sivustolta.

Huomattava osa luennoitsijoista on Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan opettajia. Myös Vaasassa olevia opettajavoimia käytetään. Opetusta järjestetään myös yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Oikeustieteellinen koulutus toimii Vaasan keskustassa Tammipihan 4. kerroksessa. Pääosa opetuksesta annetaan Tammipihan kiinteistössä. Opetusta voidaan järjestää lisäksi Vaasan yliopiston tiloissa.

Osoite:

Käyntiosoite:
Pitkäkatu 28-30
(Tammipiha 4. krs),
Vaasa

Postiosoite:
Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen koulutus, Vaasan yksikkö,
Pitkäkatu 28-30 (Tammipiha 4. krs),
65100 Vaasa

Vaasan yksikön kotisivut