Hallitus

Justus ry/r.f. on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä opiskelevien ainejärjestö. Ainejärjestö perustettiin vuonna 1991 ja toimintamme on opetuksen tavoin kaksikielistä.

Keskeisimmät Justuksen toimintamuodot ovat yhteinen hauskanpito, opiskelijasosiaalinen toiminta, Vaasan koulutuksen edunvalvonta sekä yhteistyö muiden oikeustieteellisten ainejärjestöjen kanssa. Justus on Suomen Lakimiesliiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous. Toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus.

Hallitus 2021

Hallituksen jäsenet


Puheenjohtaja
Anna-Lotta Castrén puheenjohtaja@justuswasa.fi
+358 44 0909239


Ekskursiovastaava, varapuheenjohtaja
Nella Aro – ekskursiovastaava@justuswasa.fi


Talousvastaava
Saska Heiskanen – talousvastaava@justuswasa.fi


Päätoimittaja
Camilla Sundgren – paatoimittaja@justuswasa.fi


Sihteeri
Kristiina Paavilainen – sihteeri@justuswasa.fi


Opintovastaava
Sofia Uusitalo – opintovastaava@justuswasa.fi


Valmennuskurssivastaava
Patricia Finnström – valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi


Yleisvastaava
Ninni Luoma – yleisvastaava@justuswasa.fi


Ulkoasiainvastaava
Iiris Neuvonen – ulkoasiainvastaava@justuswasa.fi


Tapahtumavastaava,
Minea Strömberg – tapahtumavastaava@justuswasa.fi