Hallitus

Justus ry/r.f. on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä opiskelevien ainejärjestö. Ainejärjestö perustettiin vuonna 1991 ja toimintamme on opetuksen tavoin kaksikielistä.

Keskeisimmät Justuksen toimintamuodot ovat yhteinen hauskanpito, opiskelijasosiaalinen toiminta, Vaasan koulutuksen edunvalvonta sekä yhteistyö muiden oikeustieteellisten ainejärjestöjen kanssa. Justus on Suomen Lakimiesliiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous. Toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus.

2018


Puheenjohtaja
Puheenjohtaja
Sofia Kinnunen - puheenjohtaja@justuswasa.fi - +358400587928
Talousvastaava
Talousvastaava
Elina Sorjonen - talousvastaava@justuswasa.fi
Päätoimittaja
Päätoimittaja
Elina Uitto - paatoimittaja@justuswasa.fi
Valmennuskurssivastaava
Valmennuskurssivastaava
Johannes Kukkonen - valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi
Yleisvastaava
Yleisvastaava
Erna Kalpala - yleisvastaava@justuswasa.fi
Ulkoasiainvastaava
Ulkoasiainvastaava
Hilda Ahlgrén - ulkoasiainvastaava@justuswasa.fi
Ekskursiovastaava
Ekskursiovastaava
Markus Petman - ekskursiovastaava@justuswasa.fi
Opintovastaava
Opintovastaava
Sofi Lehtinen - opintovastaava@justuswasa.fi
Sihteeri
Sihteeri
Iiro Laitinen - sihteeri@justuswasa.fi
Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaava
Laura Maessen - kulttuurivastaava@justuswasa.fi