Viktor Kvist – Bali, Indonesien

FREEMOVER-UTBYTE

Denna vår spenderande jag mitt utbyte i Indonesien – närmare sagt på Bali. Utlandsvistelsen erbjöd en handfull minnesrika stunder och ögonblick, som uppfyllde alla mina egna förväntningar. Något som bidrog till detta var en grundlig planering. Enligt mig ska utbytet vara ett eftertänkt beslut, som förutsätter att man övervägt alla fördelar och nackdelar avseende det potentiella utbytet. För att klargöra mina förberedelseåtgärder åt dig, har jag delat upp texten i underrubriker.

Vad vill du få ut av ditt utbyte?

Detta är enligt mig den viktigaste frågan, som man bör fundera på innan man väljer att åka på utbyte.
Personligen valde jag inte Bali på grund av skolsystemet eller studierna, utan för att uppleva den sydostasiatiska kulturen. Således rekommenderar jag att följa din magkänsla då du fattar beslutet, eftersom dina prioriteringar och värderingar skiljer sig från andras.
I korthet: gör som finner dig bäst!

Ett free mover – utbyte

Ett free mover – utbyte avser att åka utomlands självständigt, till ett universitet som inte hör till Helsingfors universitets utbytesprogram / är ett s.k. partnersuniversitet. Som free mover – studerande ansvarar du själv för alla utbytesarrangemang, vilket naturligt resulterar i att utbytesprocessen har sina skillnader. Följande grejer är dock nödvändiga att ta i beaktande:

– Vilka krav ställer ditt valda universitet åt kommande utbytesstuderanden?
– Förutsätter utbytesdestination extra åtgärder, som innebär extra kostnader?
– Vad anser Helsingfors universitets mobilitetsservice; kan dina studier bli tillgodoräknade?

Universitet har olika antagningskriterier för utbytesstuderanden; en del har studieframgång och ett visst medeltal som utgångspunkt, medan andra språkkunskaper – det varierar. Huvudsaken är att bekanta sig med kraven som ditt valda universitet ställer åt utbytesstuderanden, eftersom det avgör om du överhuvudtaget borde söka dit eller inte. Antagningskriterierna kan även omfatta betydande studieavgifter, om du exempelvis valt att studera i USA eller liknande – fäst även fokus på dessa.

Förutom antagningskriterierna kan utbytesdestinationen medföra extra kostnader i form av nödvändiga reseförsäkringar, visumavgifter och vacciner. Bekanta dig med såväl utrikesministeriets instruktioner avseende utlandsresor, som med utbytesdestinationens ambassads instruktioner gällande möjliga visum-relaterade frågor.

Ett studieutbyte vore enbart en utlandsresa om det inte vore för studierna du genomför under utbytet. Som free mover – studerande är det särskilt viktigt att vara i kontakt med Helsingfors universitets mobilitetsservice, som hjälper alla utbytesstuderanden. Hos dem kan du försäkra dig om att dina utbytesstudier blir tillgodoräknade, vad du ska ta i beaktande och sköta om osv. – tro mig, det hjälper. Utgångspunkten är att alla utbytesstudier blir registrerade som valfria studier och således torde dina planerade studier inte orsaka några komplikationer; stressa därmed inte om en kurs, som verkar intressant, inte är juridik-relaterad. Du kan högst antagligen gå den utan några problem.

Allt ovannämnda lönar det sig att göra tidigast möjligt, eftersom det både underlättar planerandet och gör det trevligare att åka på utbyte, då du har det väsentliga under kontroll.
I korthet: det existerar inte något som ”för bra förberedd”!

Du har valt ett, för dig, passande universitet och förberett dig till det yttersta. Vad nu?

Bekanta dig med utbytesdestinationen ännu noggrannare, om du inte gjort det; kolla på Youtube, läs bloggar, ta kontakt med personer som varit där tidigare (helst som utbytesstuderanden) – you name it. En någorlunda form av kulturchock är oundviklig, men du kan kontrollera och göra den lindrigare, om du vet ungefär hur omgivningen fungerar. Personligen ansåg jag mig själv relativt väl förberedd om turistfällorna på Bali, men ändå blev jag lurad ett par gånger de första veckorna; betalade t.ex. för mycket för ett SIM-kort och åt på dyra ställen i jämförelse med den övriga prisnivån.
I korthet: var inte en turist i mängden då planet landar!

Njut av ditt utbyte

Till sist rekommenderar jag dig, som valt att åka på utbyte, att:

– lära känna nya människor,
– resa runt och
– uppleva nya saker.

Ett utbyte erbjuder en unik chans att bekanta sig med nya personer från olika kulturer – utnyttja detta. Du kommer inte enbart att lära dig om deras vardag, men även få en konkretare inblick i samhälleliga skillnader och synsätt. Personligen rekommenderar jag även göra upp en budget för att resa runt och äventyra; var medveten om dina utgiftskällor för att maximera upplevelserna du erfar under utbytet.
I korthet: våga skapa minnen genom att njuta och ha kul!