Valmennuskurssi

Justus ry/rf ordnar årligen en prepkurs till de som ansöker till Helsingfors universitets Juridiska fakultet.


Viktiga datum:

x

  • Anmälan till Justus prepkurs öppnar:  ANMÄLAN HAR ÖPPNAT 
  • Anmälan till Justus prepkurs stänger: 14.4 kl. 23:59
  • Litteraturen till urvalsprovet publiceras: 23.4.2024
  • Förhandsbeställ litteraturen till urvalsprovet på: Unicontent.fi
  • Den gemensamma ansökan öppnar: 13.3 kl. 08:00
  • Den gemensamma ansökan stänger: 27.3 kl. 15:00
  • Juridiska fakultetens urvalsprov 2024: 23.5 kl. 14-18

X


Urvalsprovet vid Helsingfors Universitet, Juridiska Fakulteten:

x

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie och juris magister (undervisning i svenska), Juridiska fakulteten vid Helsingfors Universitet antar varje år totalt 42 studeranden, Helsingfors (22) och Vasa (20)

x

  • På basen av urvalsprovet antas 60%, varav förstagångskvoten ca. 60%
  • På basen av betygsantagning antas 40%

Det är möjligt att söka till både Helsingfors och Vasa under samma ansökningsomgång

x

I urvalsprovet ska du förvänta dig frågor som testar din grundläggande förståelse för rättsliga begrepp, lagar och juridiska principer. Inträdeslitteraturen kan innehålla olika rättsområden, såsom civilrätt, straffrätt och offentlig rätt. I urvalsprovet kan du bli ombedd att analysera och resonera kring olika rättsfall. Du måste kunna förstå fakta i varje fall, identifiera relevanta juridiska frågor och resonera kring hur du ska lösa dem på ett korrekt sätt. Eftersom juridiska studier kräver argumentationsfärdigheter och logiskt tänkande, inkluderar provet oftast uppgifter där du måste resonera kring olika rättsfall och dra slutsatser baserat på inträdeslitteraturen. Förberedelsen kommer kräva mycket tid och ansträngning, du måste ha en disciplinerad studieplan och vara engagerad i din förberedelseprocess för att lyckas i urvalsprovet. Det är viktigt att vara medveten om att det krävas mycket hårt arbete, disciplin och en kontinuerlig strävan till att lära sig inträdeslitteraturen.

x

Viktig information och eventuella meddelanden: helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten

X


Vad erbjuder Justus Prepkurs?

x

Justus Prepkurs vill ge deltagarna ett antal fördelar och förbereda dem på bästa möjliga sätt för det kommande urvalsprovet till juridiska fakulteten. Genom kursen lär du dig innehållet i inträdeslitteraturen och den korrekta svarsmetoden som krävs för urvalsprovet. Deltagarna utvecklar sina färdigheter genom övningar och problem som är specifika för juridiskt tänkande och problemlösning. Du kommer också att ha möjlighet att testa dina färdigheter i simulerade prov innan det riktiga urvalsprovet. Under kursen får du alltid hjälp och svar på alla eventuella frågor. I en förberedande del av kursen kommer vi också att fokusera på motivation, hantering av stress och tidsanvändning. Kursen kommer att erbjuda strategier för att hantera tidsbegränsningar under provet, inklusive tekniker för prioritering i pressade situationer. Deltagarna lär sig strategier för att hantera tiden effektivt inför det faktiska provet, vilket är avgörande för att lösa uppgifter inom den angivna tidsramen. Kontinuerlig feedback från kursledare och kommittén hjälper deltagarna att identifiera sina styrkor och områden för förbättring, vilket möjliggör individuell utveckling. Kurspersonalen kommer att finnas till för alla deltagarna under hela våren. Tillhandahållandet av material, övningsprov och annat studiematerial, ger deltagarna verktyg för självstudium och förberedelse. Sammanfattningsvis ger en Justus Prepkurs en strukturerad och fokuserad väg för sökanden att förbereda sig inför det kommande urvalsprovet, samtidigt som kursen skapar en gynnsam och stöttande inlärningsmiljö. Denna typ av kurs är utformad för att ge sökande den nödvändiga vägledningen och träningen för att lyckas på det kommande urvalsprovet och maximera sina chanser att bli antagna till juridiska fakulteten.

X


JUSTUS PREPKURS

x

Justus Prepkurspaket 479 euro

x

Undervisning av inträdeslitteraturen och svarsteknik (närundervisning med möjlighet till distansundervisning, föreläsningarna kommer att hjälpa dig att förstå och behärska svarstekniken och inträdeslitteraturen)

Två stycken simulerade inträdesprov (förbereder dig för den riktiga provsituationen med ett simulerat inträdesprov med personlig feedback)

Materialpaket (innehåller begrepp, definitioner, ordförklaringar och en kortfattad version av inträdeslitteraturen)

Övningsuppgifter (övningar på att analysera och resonera kring olika rättsfall och identifiera juridiska frågor, genom att tillämpa lagar och principer för att lösa och analysera olika rättsfall förbättras din förmåga att dra relevanta slutsatser och applicera juridiska principer till provet)

Personlig tutor (under kursen fungerar en juridikstuderande som din tutor som svarar på dina frågor, kan diskutera det vi gått igenom och stöder dig med allt som gäller det kommande urvalsprovet

(kursen kan utföras på distans eller på plats i Vasa)

X


Materialpaket 179 euro

x

Innehåller viktiga begrepp och definitioner, ordförklaringar och en kortfattad version av inträdeslitteraturen, materialet ger dig hjälp till läsandet och stöder din inlärning med en mängd olika uppgifter och modellsvar, paketet ska fungera som ett stöd för inlärningen

(paketet levereras elektroniskt 30.4.24)

X


Simulerade inträdesprov49 euro/prov

x

Förbereder dig för den riktiga provsituationen med ett simulerat inträdesprov, genom att utsättas för en provliknande situation får oftast deltagare ökat självförtroende och minskad stress inför det faktiska urvalsprovet

(proven ordnas 8.5.24 och 20.5.24)

x


Anmäl dig till kursen här!    (DU FÅR ETT BEKRÄFTELSE MEDDELANDE PER E-POST OCH ANMÄLAN ÄR BINDANDE)

x

  Välj paket:

  X

  X


  Informationstillfälle

  Har du frågor gällande Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet eller Justus Prepkurs? Ämnesföreningen Justus ordnar ett informationstillfälle via Zoom 7.3.24 kl. 18:00. Under detta informationstillfället berättar vi om studierna och antagningen till Juridiska fakulteten samt besvarar vi också eventuella frågor.

  Anmälan till informationstillfället skickas till: valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi

  XX


  Kursen förbereder dig ENDAST för Juridiska fakultetens urvalsprov vid Helsingfors Universitet och ordnas endast på SVENSKA

  Har du frågor, ta gärna kontakt med: valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi

  Följ oss på Instagram @justusprepkurs för mera information!

  x


  Marcus Palo
  valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi

  Scroll to Top