Vill du bli jurist? Justus prepkurs 2018 i Vasa

Anmälningen har börjat!

Justus r.f. ordnar en prepkurs på våren 2018 för dig som är intresserad av studier inom den juridiska fakulteten. Undervisningen sker i smågrupper, vilket möjliggör individuell inlärning vilket har årligen visat sig vara en framgångsrik metod för kursen. Kursen fokuserar effektivt på inträdesmaterialet genom erfarna lärares ledning, samt ger kunskaper i svarsteknik som är en central del av inträdesprovet. Varje kursdeltagare får till våren en tutor till sitt förfogande som stöder deltagaren under våren.

Prepkursens mening har visat sig vara viktig för sökanden till den juridiska fakulteten. Kursen möjliggör maximerad inlärning och utvecklar deltagarens förmåga att förstå juridisk text och att lösa juridiska problem.

Anmälningen till Justus prepkurs börjar 15 januari kl. 09:00 till adressen justusprepkurs@gmail.com. Kom ihåg att i samband med anmälningen berätta ifall du deltar i den finsk- eller svenskspråkiga kursen.

En reserveringsavgift på 200 euro ska betalas inom 14 dagar från anmälningsdagen. Observera att anmälningen är bindande, vid avbokning återbetalas inte reserveringsavgiften. Fram till den 28.02.2018 är priset för kursen 500 euro. Från och med 01.03.2018 är priset för kursen 520 euro. Du får en bekräftelse per e-post när prepkursansvarige har antecknat din anmälning.

Det är också möjligt att endast delta i inträdesprovssimulationer som Justus anordnar. Vidare information om detta kommer senare.

Vid frågor kontakta prepkursansvarig:

Johannes Kukkonen
johannes.kukkonen@helsinki.fi
044 292 6023