Stort grattis till alla nya Justusiter!

Stort grattis till er alla som har blivit antagna till Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa. Framför er har ni oförglömliga studieår. Ifall du blivit antagen till enheten i Vasa, gå då med i JUXIT/GULISAR 2020 facebook-gruppen. Ifall du har frågor eller inte kan gå med i gruppen kan du vara i kontakt med ansvarstutor Helmi Eskelinen per telefon 0405937330 eller e-mail helmi.eskelinen@helsinki.fi.