Styrelsen 2018 är vald! Grattis!

Styrelsen för året 2018 valdes på höstmötet 28.11.2017. Grattis till de invalda och ett hjärtligt tack till alla aktiva ansökare. Från vänster till höger på bilden: sekreterare Iiro Laitinen, chefredaktör Elina Uitto, allmänansvarig Erna Kalpala, utrikesansvarig Hilda Ahlgrén, prepkursansvarig Johannes Kukkonen, studieansvarig Sofi Lehtinen, ordförande Sofia Kinnunen, kulturansvarig Laura Maessen, ekonomiansvarig Elina Sorjonen, exkursionsansvarig Markus Petman.