Arbetsplatser

Roschier Attorneys, Ltd. – Thesis Trainee

Roschier Attorneys, Ltd söker en Thesis Trainee. Som Thesis Trainee får du vägledning och tillhandavisning av Roschiers Jurister till skrivandet av ditt pro gradu-avhandling. Ansökningstiden till Thesis Trainee- programmet slutar 31.05.2019. Mera information om programmet samt vart du kan lämna ditt ansökan hittar du här.

Krogerus – Trainees for Autumn 2019

Krogerus söker deltids traineer till Helsingfors kontor för nästa höst till Office Support-, KM- och insolvensteamen. Ansökningstiden upphör den 30.04.2019.
Mera information och ansökningarna:
Office Support
Knowledge Management Trainee
Legal Trainee, Insolvency