Kontaktpersoner vid trakasserisituationer

Justus ry/rf har två kontaktpersoner vid trakasserisituationer som du med låg tröskel kan kontakta om du upplever eller ser  trakasseri, mobbning, diskriminering eller annat osakligt beteende. Kontaktpersonernas uppgift är att vara en konfidentiell kanal som du kan använda dig av och få stöd vid alla olika situationer gällande osakligt beteende och de erbjuder enligt bästa förmåga stöd och hjälp. Kontaktpersonerna lyssnar, berättar om möjligheter att föra ärendet vidare samt ingriper om du så vill. Alla diskussioner som förs med kontaktpersonerna är konfidentiella, om inte den som kontaktar då vill annat.

Justus kontaktpersoner vid trakasserisituationer år 2020 är Oona Niemi och Jonas Holm och de kan båda kontaktas via alla kanaler.

Jonas Holm
jonas.holm@helsinki.fi
040 419 1096

 

Oona Niemi
oona.m.niemi@helsinki.fi
040 745 1799

Till Justus alla evenemang utses varje gång en särskild kontaktperson, som du direkt kan vara i kontakt med. Kontaktpersonen presenterar sig före varje evenemang börjar. Med denna åtgärd försöker vi förebygga trakasserisituationer samtidigt som vi skapar en trygg atmosfär för allihopa.