Justus XXIX årsfest inhiberad

Med tunga hjärtan måste vi informera er att vi på grund av den rådande pandemin har blivit tvungna att inhibera Justus XXIX årsfest i november.

Eftersom årsfesten är föreningens viktigaste och finaste fest, har beslutet om dess inhibering varit väldigt svårt att fatta. Vi i Justus styrelse har dock ansett att det med beaktande av helheten har varit ett oundvikligt beslut, eftersom att våra medlemmars och medmänniskors hälsa alltid bör vara av högsta prioritet. Därför känner vi att det inte är möjligt under dessa exceptionella omständigheter att planera en så stor fest då virusets spridning inte kan förutspås.

Vi vill agera ansvarsfullt genom att minska smittspridningen av viruset, samtidigt som vi sköter om föreningens ekonomi genom att minimera och undvika onödiga risker. För oss är det ytterst viktigt att alla årsfestdeltagare har det roligt och att alla kan känna sig trygga under festen.

Ifall ni har frågor eller funderingar kan ni vara i kontakt med allmänansvariga Ninni Luoma (ninni.luoma@helsinki.fi)