Justus har valt kontaktpersoner vid trakasserisituationer

Justus ry/r.f accepterar inte trakassering, mobbning, diskriminering eller annat dylikt beteende i någon form. Justiteministeriets kampanj #trakasserifritt koncentreras i 3 punkter:
1. Ingrip om du ser
2. Berätta om du upplever
3. Agera och sprid information mera information om kampanjen #trakasserifritt: https://oikeusministerio.fi/sv/ett-trakasserifritt-finland
Vi har valt 2 kontaktpersoner vid trakasserisituationer till Justus som man kan kontakta med låg tröskel ifall man upplever eller ser trakasseri, mobbning eller diskriminering. Personerna kan kontaktas konfidentiellt och inga åtgärder görs utan samtycke. Justus kontaktpersoner vid trakasserisituationer år 2019 är Oona Niemi och Jonas Holm och de kan båda kontaktas via alla kanaler.

Jonas Holm
mejl: jonas.holm@helsinki.fi
tfn: 040 419 1096

Oona Niemi
mejl: oona.m.niemi@helsinki.fi
tfn: 040 745 1799