Styrelsen

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för jurisstuderande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa. Föreningen grundades 1991 och verksamheten liksom undervisningen är tvåspråkig.

Justus uppgift är att bevaka studerandenas rättigheter och utveckla studierna i Vasa. Dessutom ordnar föreningen evenemang för studeranden och samarbetar med landets övriga juridiska ämnesföreningar samt andra studentföreningar. Justus är medlem i Finlands Juristförbund.

Högsta beslutanderätten i föreningen innehas av det två gånger i året sammanträdande föreningsmötet. Den verkställande makten har styrelsen.

Styrelse 2018

Ordförande
Ordförande
Sofia Kinnunen - puheenjohtaja@justuswasa.fi - +358400587928
Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig
Elina Sorjonen - talousvastaava@justuswasa.fi
Chefredaktör
Chefredaktör
Elina Uitto - paatoimittaja@justuswasa.fi
Prepkursansvarig
Prepkursansvarig
Johannes Kukkonen - valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi
Allmänansvarig
Allmänansvarig
Erna Kalpala - yleisvastaava@justuswasa.fi
Utrikesansvarig
Utrikesansvarig
Hilda Ahlgrén - ulkoasiainvastaava@justuswasa.fi
Ekskursionsansvarig
Ekskursionsansvarig
Markus Petman - ekskursiovastaava@justuswasa.fi
Studieansvarig
Studieansvarig
Sofi Lehtinen - opintovastaava@justuswasa.fi
Sekreterare
Sekreterare
Iiro Laitinen - sihteeri@justuswasa.fi
Kultursansvarig
Kultursansvarig
Laura Maessen - kulttuurivastaava@justuswasa.fi