Styrelsen

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för jurisstuderande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa. Föreningen grundades 1991 och verksamheten liksom undervisningen är tvåspråkig.

Justus uppgift är att bevaka studerandenas rättigheter och utveckla studierna i Vasa. Dessutom ordnar föreningen evenemang för studeranden och samarbetar med landets övriga juridiska ämnesföreningar samt andra studentföreningar. Justus är medlem i Finlands Juristförbund.

Högsta beslutanderätten i föreningen innehas av det två gånger i året sammanträdande föreningsmötet. Den verkställande makten har styrelsen.

Styrelse 2019


Ordförande
Markus Petman – puheenjohtaja@justuswasa.fi
+358 44 290 5553


Studieansvarig, vice ordförande
Toni Tähtinen – opintovastaava@justuswasa.fi


Ekonomiansvarig
Suvi-Maaria Westerlund – talousvastaava@justuswasa.fi


Chefredaktör
Jonas Holm – paatoimittaja@justuswasa.fi


Sekreterare
Jenny Loikas – sihteeri@justuswasa.fi


Kulturansvarig
Oona Niemi – kulttuurivastaava@justuswasa.fi


Prepkursansvarig
Olli Jylhänlehto – valmennuskurssivastaava@justuswasa.fi


Allmänansvarig
Anna-Emilia Majala – yleisvastaava@justuswasa.fi


Utrikesansvarig
Nicole Tuomola – ulkoasiainvastaava@justuswasa.fi


Exkursionsansvarig
Alisa Nyyssönen – ekskursiovastaava@justuswasa.fi