Styrelsen

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för jurisstuderande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa. Föreningen grundades 1991 och verksamheten liksom undervisningen är tvåspråkig.

Justus uppgift är att bevaka studerandenas rättigheter och utveckla studierna i Vasa. Dessutom ordnar föreningen evenemang för studeranden och samarbetar med landets övriga juridiska ämnesföreningar samt andra studentföreningar. Justus är medlem i Finlands Juristförbund.

Högsta beslutanderätten i föreningen innehas av det två gånger i året sammanträdande föreningsmötet. Den verkställande makten har styrelsen.

2018


Ordförande
Ordförande
Sofia Kinnunen - sofia.kinnunen@helsinki.fi - +358400587928
Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig
Elina Sorjonen - elina.sorjonen@helsinki.fi
Chefredaktör
Chefredaktör
Elina Uitto - elina.uitto@helsinki.fi
Prepkursansvarig
Prepkursansvarig
Johannes Kukkonen - johannes.kukkonen@helsinki.fi
Allmänansvarig
Allmänansvarig
Erna Kalpala - erna.kalpala@helsinki.fi
Utrikesansvarig
Utrikesansvarig
Hilda Ahlgrén - hilda.ahlgren@helsinki.fi
Ekskursionsansvarig
Ekskursionsansvarig
Markus Petman - markus.petman@helsinki.fi
Studieansvarig
Studieansvarig
Sofi Lehtinen - sofi.lehtinen@helsinki.fi
Sekreterare
Sekreterare
Iiro Laitinen - iiro.laitinen@helsinki.fi
Kultursansvarig
Kultursansvarig
Laura Maessen - laura.maessen@helsinki.fi