Författare: Justus ry/r.f.

Justus har valt kontaktpersoner vid trakasserisituationer

Justus ry/r.f accepterar inte trakassering, mobbning, diskriminering eller annat dylikt beteende i någon form. Justiteministeriets kampanj #trakasserifritt koncentreras i 3 punkter: 1. Ingrip om du ser 2. Berätta om du upplever 3. Agera och sprid information mera information om kampanjen #trakasserifritt: https://oikeusministerio.fi/sv/ett-trakasserifritt-finland Vi har valt 2 kontaktpersoner vid trakasserisituationer till Justus som man kan kontakta […]

Lue / Läs