Puheenjohtajan terveiset justuslaisille

Justusiter!

Året 2017 börjar lida mot sitt slut och det har blivit dags att tacka er alla, det är ni som gör Justus och Vasa till en så bra plats att studera på. Till min stora glädje allt fler justusiter under årets lopp aktiverat sig i föreningens verksamhet och bidragit till att vi i allt större grad kan erbjuda olika aktiviteter. Aktivt arbete i styrelsen, kommittéerna och bland ivriga medlemmar, har möjliggjort att vi ständigt kan föra vår verksamhet framåt.

Det gångna verksamhetsåret har dock inte varit en dans på rosor. ”Stora hjulet reformen” har ställt stora utmaningar för såväl fakultetens personal som studerande. Jag kan konstatera att vi tillsammans med vår kompetenta personal och Vasa enhetens studerande har lyckats övervinna de utmaningar som reformen har orsakat.

Under hösten säkerställdes det att den nationella reformen av högskolornas urvalsprov också kommer att gälla den juridiska utbildningen. I och med reformen är målsättningen att öka studentbetygens betydelse vid antagningen av nya studerande. Detta betyder att vi i Justus också måste förnya prepkursen, så att den motsvarar de utmaningarna som reformen ställer.

Vuosi on ollut todella rankka ja haastava mutta samalla myös opettavainen. Kun nyt vilkaisen taakse, niin voin vain hymyillä niille muistoille ja kokemuksille, mitä on vuoden aikana kertynyt. Voin tässä todeta, että kaikkia asioita ei voi oppia kirjasta. Täytyy uskaltaa ottaa haasteita vastaan ja välillä myös epäonnistumisien kautta saavuttaa päämäärä.

Haluan vielä myös kiittää heitä, jotka jättävät Vaasan uusien haasteiden perässä. Taisinkin jo viime Ex Nuncissa todeta, että pitäkää lippu korkealla ja näyttäkää, mistä aito justuslainen on tehty, missä päin maailmaa te sitten olette. Uusille fukseille haluan myös osoittaa suuret kiitokset hienosta aktiivisuudesta, teitte syksystä todella hienon kokemuksen kaikille osallistuneille. Vaikka tentit voivat vaikuttaa vaikeilta ja välillä myös ylitsepääsemättömiltä niin muistakaa, että kun tahto saavuttaa jokin tietty päämäärä ylittää määrän, mitä säälit itseäsi, kaikki on mahdollista”. Viimeiseksi haluan kiittää rakasta 2017 vuoden hallitusta, teidän kanssa on ollut ilo ja kunnia tehdä töitä tämän vuoden aikana.

Näillä sanoilla:
PJ-Lassander ”over and out”!

Tim Lassander
Justus ry/r.f.:n puheenjohtaja vuonna 2017