Korkeakoululiikunnalla kokonaisvaltaista hyvinvointia

Korkeakoululiikunta puhuttaa vaasalaisia opiskelijoita vuodesta toiseen. Erilaisista liikuntapalveluiden järjestämisen muodoista on käyty keskusteluja korkeakouluyhteisössä useaan otteeseen ja kehittämistyötä on pyritty tekemään sekä yhdessä että erikseen. Nyt on korkea aika muuttaa nämä keskustelut konkreettisiksi teoiksi ja parantaa Vaasan korkeakoululiikuntapalveluja.

Tällä hetkellä korkeakoululiikuntapalveluiden järjestäjiä on Vaasassa useita ja palveluiden määrä ja laatu vaihtelevat, asettaen vaasalaiset opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Yhdistävä tekijä korkeakoulujen välillä on se, että liikuntapalveluiden tila on heikko koko Vaasassa. Tämä käy ilmi Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) uusimmasta korkeakoululiikunnan barometrista, jonka mukaan korkeakoululiikunnalle asetetut suositukset toteutuvat Vaasassa joko heikosti tai eivät ollenkaan.

Liikkuminen on tärkeä osa opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Korkeakoululiikunnan barometrin (OLL) mukaan vain kolmannes korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Syitä opiskelijoiden liikkumattomuudelle on muun muassa liikuntapalveluiden ja ­paikkojen huono tarjonta sekä opiskelijabudjettiin sopimaton hinta. Opiskelun ja korkeakoulutuksen tutkimussäätiö Otuksen vuonna 2014 toteuttamasta opiskelijabarometrista ilmenee, että heikosta tilanteesta huolimatta yli neljännekselle korkeakouluopiskelijoista liikunta on vahva elämäntapa ja vähintään jossain määrin miellyttäväksi sen kokee jopa noin 80 %.

Opiskelijoilla on vahva tahto mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden liikunnallinen elämäntapa ja kehittää korkeakoululiikunnan palveluita. Panostamalla korkeakoululiikuntapalveluihin voidaan parantaa opiskelijoiden opiskelukykyä ja pidemmällä tähtäimellä myös tulevaisuuden työkykyä. Opiskelijajärjestöt ovat jo nyt toteuttaneet erilaisia liikuntaan kannustavia projekteja esimerkiksi liikuntatutoroinnin muodossa.

Laadukkaiden ja kaikkien saatavilla olevien liikuntapalveluiden tulisi olla niin opiskelijoiden, kaupungin kuin korkeakoulujen yhteinen tavoite. Opiskelijat tahtovat näyttää olevansa valmiita yhteistyöhön korkeakoululiikuntapalveluiden kehittämiseksi ja siksi Vaasan torilla järjestetään yhteinen liikuntatapahtuma 12.4. klo 16.00. Toivotamme kaikki vaasalaiset tervetulleiksi mukaan!