Puuttuminen kiusaamiseen ja häirintään

Puuttuminen kiusaamiseen ja häirintään

Justus ry/r.f. on mukana edistämässä tasa-arvoista ja muita kunnioittavaa ilmapiiriä juridiikan alalla. Justus ei hyväksy kiusaamista, seksismiä, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua tapahtumissaan, yliopistolla opintojen parissa, opiskeluaikaisissa työpaikoissa tai muuallakaan. Ammatti-identiteettiä ja juristikunnan kulttuuria rakennetaan jo opiskeluaikana. Kiusaaminen, ahdistelu, syrjintä, häirintä ja seksismi eivät kuulu opiskeluaikaan tai tulevaisuuden työelämään. Oikeustieteen opiskelijajärjestönä pyrimme siihen, että opiskeluaikana kaikkien tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi opiskelijatapahtumissa, muussa opiskelijatoiminnassa, yliopistolla ja työelämässä.

Oikeusministeriön #häirinnästävapaa -kampanja tiivistyy kolmeen kohtaan:
1. Puutu jos näet
2. Kerro jos koet
3. Toimi ja levitä tietoa
Lisätietoja #häirinnästävapaa -kampanjasta:
https://oikeusministerio.fi/hairinnasta-vapaa-kampanja

Löydät Justus ry/r.f. yhdenvertaisuusuunnitelman tästä.

Miten toimia, jos kohtaan häirintää Justuksen tapahtumissa tai yliopistolla?

Puutu, jos näet
1. Tunnista häirintä ja epäasiallista kohtelua.
2. Älä vähättele asiaa. Tuomitse häirintä.
3. Mene väliin tai kerro havaitsemastasi häirinnästä esimerkiksi tapahtuman häirintävastaavalle, Justuksen häirintäyhteishenkilöihin tai Justuksen hallituksen jäsenelle, jotta asiaan voidaan puuttua.

Kerro, jos koet
1. Kerro häiritsijälle, että koet hänen toimintansa häirinnäksi. Ilmaise selkeästi, että koet tilanteen epämiellyttäväksi, ahdistavaksi, loukkaavaksi tai muuten asiattomaksi. Ihminen ei välttämättä ymmärrä käytöksensä olevan häirintää. Asian esille nostamisen puute voi pahimmassa tapauksessa olla häiritsijälle viesti siitä, että käytös saa jatkua. Ensisijainen tavoite on saada välitön tilanne loppumaan.

2. Mikäli häirintä jatkuu, kerro asiasta eteenpäin. Älä syytä itseäsi tilanteesta tai jää yksin asian kanssa. Älä vähättele kokemaasi ja muista, että myös muut ovat voineet joutua samaan tilanteeseen.

3. Jos koet mitä tahansa häirintää, niin voit lähestyä:

-Justuksen häirintäyhdyshenkilöitä
Justuksen häirintäyhdyshenkilöitä voi lähestyä luottamuksellisesti kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse. Jatkotoimenpiteitä ei tehdä ilman suostumusta. Häirintäyhdyshenkilöt kuuntelevat, kertovat mahdollisuuksista viedä asiaa eteenpäin sekä puuttuvat asiaan niin halutessasi.
Yhteystiedot: https://justuswasa.fi/hairintayhdyshenkilot/

-Tapahtumaan nimettyä häirintävastaavaa
Justuksen tapahtumiin nimetään myös joka kerta erikseen häirintävastaava, johon voit olla suoraan yhteydessä tapahtuman aikana, mikäli koet tai näet tapahtumissa epäasiallista käyttäytymistä. Häirintävastaava esittäytyy ennen jokaisen tapahtuman alkua. Tällä toimenpiteellä pyritään ennaltaehkäisemään häirintätilanteita, sekä luomaan kaikille turvallista ilmapiiriä!

-Justuksen hallitusta
Hallitusta ja toimihenkilöitä voi lähestyä luottamuksellisesti kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse. Hallituksen jäsenet kuuntelevat, kertovat mahdollisuuksista viedä asiaa eteenpäin sekä puuttuvat asiaan niin halutessasi.
Yhteystiedot: https://justuswasa.fi/yhdistys/hallitus/

-Tuutoriasi
Voit kertoa kohtaamastasi häirinnästä luottamuksellisesti myös tuutorillesi, joka kuuntelee ja auttaa.

-Poliisi
Mikäli epäilet, että tilanne täyttää rikoksen tunnusmerkit, ole yhteydessä poliisiin.

Lue oikkarijärjestöjen yhteinen kannanotto seksuaalista häirintää vastaan (12.12.2017): https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijajarjestojen-kannanotto-seksuaalista-hairintaa-vastaan/

Tutustu myös Suomen Lakimiesliiton laatimiin toimintaohjeisiin seksuaalisen häirinnän estämiseksi: https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/22017/toimintaohje_seksuaalisen_hairinnan_estamiseksi.pdf