Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt

Justus ry:llä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli koet tai näet häirintää, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on olla luottamuksellinen, matalan kynnyksen väylä ottaa yhteyttä ja saada tukea kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvissä tilanteissa ja he tarjoavat mahdollisuuksiensa mukaan tukea sekä apua. Häirintäyhdyshenkilöt kuuntelevat, kertovat mahdollisuuksista viedä asiaa eteenpäin sekä puuttuvat asiaan niin halutessasi. Kaikki häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käytävä keskustelu on luottamuksellista ja salassa pidettävää, ellei yhteydenottaja tahdo toisin.

Justuksen häirintäyhdyshenkilöt ovat Sami Makkonen sekä Dante Ra, ja molempiin voi olla yhteydessä kaikkia viestintäkanavia pitkin. Molemmat ovat saaneet koulutuksen toimia häirintäyhdyshenkilönä.

Dante Ra                                    Sami Makkonen
sposti: dante.ra@helsinki.fi       sposti: sami.makkonen@helsinki.fi
puh: 040 754 7763                     puh: 045 128 5066

Justuksen tapahtumiin nimetään myös joka kerta erikseen häirintävastaava, johon voit olla suoraan yhteydessä, mikäli koet tai näet tapahtumissa epäasiallista käyttäytymistä. Häirintävastaava esittäytyy ennen jokaisen tapahtuman alkua. Tällä toimenpiteellä pyritään ennaltaehkäisemään häirintätilanteita, sekä luomaan kaikille turvallista ilmapiiriä!