Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt

Justus ry:llä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli koet tai näet häirintää, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on olla luottamuksellinen, matalan kynnyksen väylä ottaa yhteyttä ja saada tukea kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvissä tilanteissa ja he tarjoavat mahdollisuuksiensa mukaan tukea sekä apua. Häirintäyhdyshenkilöt kuuntelevat, kertovat mahdollisuuksista viedä asiaa eteenpäin sekä puuttuvat asiaan niin halutessasi. Kaikki häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käytävä keskustelu on luottamuksellista ja salassa pidettävää, ellei yhteydenottaja tahdo toisin.

Justuksen häirintäyhdyshenkilöt ovat Claudia Hollsten sekä Hanna Välimäki, ja molempiin voi olla yhteydessä kaikkia viestintäkanavia pitkin. Molemmat ovat saaneet koulutuksen toimia häirintäyhdyshenkilönä.

 

Claudia Hollsten                      Hanna Välimäki
claudia.hollsten@helsinki.fi      hanna.valimaki@helsinki.fi
+358 40 9678662                     +358 45 2047171

hairintayhdyshenkilot@justuswasa.fi

Justuksen tapahtumiin nimetään myös joka kerta erikseen häirintävastaava, johon voit olla suoraan yhteydessä, mikäli koet tai näet tapahtumissa epäasiallista käyttäytymistä. Häirintävastaava esittäytyy ennen jokaisen tapahtuman alkua. Tällä toimenpiteellä pyritään ennaltaehkäisemään häirintätilanteita, sekä luomaan kaikille turvallista ilmapiiriä!