Ajankohtaista

Uudet justuslaiset, lukekaa tämä!

Tervetuloa Justukseen ja Suomen aurinkoisimpaan kaupunkiin! Suuret onnittelut kaikille Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikköön valituille opiskelijoille! Ensiksikin, liitythän Facebook-ryhmään JUXIT/GULISAR 2023. Siellä tulet saamaan tärkeää tietoa opintojen aloittamisesta sekä pääset tutustumaan muihin fukseihin. Jos sinulla on ongelmia liittymisen kanssa tai muita kysymyksiä, olethan yhteydessä vastuututoriin Amiir Al- Jebari joko puhelimitse +358 44 2750644 tai […]

Lue / Läs

Kannanotto Vaasan Yliopiston oikeustieteiden tutkintokoulutuksen hakemukseen

Justus ry./r.f ei tue Vaasan yliopiston hakemusta oikeustieteelliseen tutkintokoulutukseen. Allekirjoittaneet eivät halua, että Suomen oikeustieteellinen koulutus muuttuisi suuntaan, joka voisi heikentää opetuksen laatua ja/tai vaarantaa jo olemassa olevan toiminnan jatkumisen. Jos ennestään vähäiset opetusresurssit jaettaisiin vieläkin useammalle yliopistolle, johtaisi se epäterveeseen kilpailuun, joka vaikuttaisi näin ollen myös opetuksen laatuun. Vaasassa toimii jo yksi oikeustieteellinen koulutus: […]

Lue / Läs

Ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi

Juristklubben Codex rf, Justus ry/r.f. och Pykälä ry stöder inte Åbo Akademis ansökan om rätten att utbilda juris magistrar. Undertecknade föreningar vill inte att den svenskspråkiga juridiska utbildningen i Finland går i en riktning där de begränsade personalresurser som existerar idag sprids över fler utbildningsenheter. Då de svenskspråkiga personalresurserna redan i dags dato är väldigt […]

Lue / Läs

Justuksen valmennuskurssi 2021

Tänäkin keväänä järjestämme Vaasassa valmennuskurssin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville. Kurssi toteutetaan nykyisen pandemiatilanteen mukaisesti. Lisätietoja valmennuskurssista on saatavilla valmennuskurssisivuilla: Valmennuskurssi

Lue / Läs

Justuksen XXIX vuosijuhlat peruttu

Raskain mielin ilmoitamme, että olemme vallitsevan pandemian takia päättäneet perua Justuksen XXIX vuosijuhlat marraskuussa. Vuosijuhlat ovat yhdistyksen tärkeimmät ja hienoimmat juhlat, joiden peruminen on ollut erittäin vaikea päätös. Olemme Justuksen hallituksessa kuitenkin nähneet, että tämä on kokonaisuus huomioon ottaen välttämätön päätös, sillä jäsenistömme ja kanssaihmistemme terveys on tässä tilanteessa etusijalla. Koemme, ettei näissä poikkeusolosuhteissa ole […]

Lue / Läs

Suuret onnittelut uusille Justuslaisille!

Suuret onnittelut kaikille Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikköön valituille opiskelijoille! Edessänne on ikimuistoiset opiskeluvuodet. Mikäli tulit valituksi opiskelemaan yksikköömme, liitythän Facebookissa JUXIT/GULISAR 2020 -ryhmään, niin pidämme sinut ajan tasalla! Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai et voi liittyä ryhmään, olethan yhteydessä vastuututor Helmi Eskeliseen joko puhelimitse 0405937330 tai sähköpostitse helmi.eskelinen@helsinki.fi.

Lue / Läs

Tuomarinkoulutusjärjestelmän tulevaisuus

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tarkastelimme arvosanojen sekä opiskelijoiden kokeman stressin välistä suhdetta. Keväällä järjestetyn kyselyn perusteella valtaosa (84 %) oikeustieteen opiskelijoista kokee stressiä arvosanoista, ja ylivoimaisesti suurimpana tekijänä on tuomioistuinharjoittelun liiallisesti opintomenestystä painottavaksi koettu pisteytysjärjestelmä. Arvosanapaineiden kasvamisella havaittiin olevan vaikutusta myös tenttien uusimiskertojen lisääntymiseen, mikä osaltaan saattaa tulla vaikuttamaan myös valmistumisten viivästymiseen. Arvosanojen korostunut merkitys osana […]

Lue / Läs

Justuksen valmennuskurssi 2020

Ilmoittautuminen Justuksen valmennuskurssille alkaa 2.12.2019 kello 9:00. Kurssivalikoimamme on uudistunut, ja tarjoamme kattavimman lähikurssin lisäksi edullisen etäkurssin. Materiaalipaketti harjoitustehtävineen kuuluu jokaisen kurssin hintaan. Lisätietoja valmennuskurssista on saatavilla valmennuskurssisivuilla: Valmennuskurssi

Lue / Läs

Ulkomailla sijaitsevat varat ja veropetos

Suomen lain mukaan verovelvollisella on laaja ilmoittamisvelvollisuus tietyistä varoistaan, kuten arvopapereista, ja veloistaan sekä saadusta tulosta ja niistä tehtävistä vähennyksistä. Tämä koskee laajasti kaikkea omaisuutta, myös sellaista joka sijaitsee Suomen ulkopuolella. Vuosina 2014-2015 tähän laajaan tiedonantovelvollisuuteen pohjautuen käytiin julkisuudessa keskustelua valmisteilla olleesta ”armahduslaista” (HE 32/2015), jonka tarkoituksena oli mahdollistaa Verohallinnolle aiemmin ilmoittamatta jääneiden tulojen ja […]

Lue / Läs

Tulevaisuuden juristi, jolta tekoäly ei vienyt työtä

”Tekoäly vie juristeilta työtä”, ”Yksi teknologinen keksintö voi mullistaa tapamme tehdä asuntokauppoja ja käydä oikeutta” – nopea Google-haku paljastaa, miten mediassa on viime vuosina käsitelty digitalisaatiota juristin työn näkökulmasta. Asia mietityttää varmasti oikeustieteen opiskelijoitakin, sillä kuten Maija Heinonen kirjoitti Ex Nuncin pääkirjoituksessaan 2/2017, juristin ammatti tulee muuttumaan sitä mukaa kuin tekniikka kehittyy. Kehitystä ei kuitenkaan […]

Lue / Läs