Kirjoittajalta Justus ry/r.f.

Uudet justuslaiset, lukekaa tämä!

Tervetuloa Justukseen ja Suomen aurinkoisimpaan kaupunkiin! Suuret onnittelut kaikille Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikköön valituille opiskelijoille! Ensiksikin, liitythän Facebook-ryhmään JUXIT/GULISAR 2021. Siellä tulet saamaan tärkeää tietoa opintojen aloittamisesta sekä pääset tutustumaan muihin fukseihin. Jos sinulla on ongelmia liittymisen kanssa tai muita kysymyksiä, olethan yhteydessä vastuututoriin Helena Lahteen joko puhelimitse +358 44 2524898 tai sähköpostilla […]

Lue / Läs

Justuksen valmennuskurssi 2021

Tänäkin keväänä järjestämme Vaasassa valmennuskurssin Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville. Kurssi toteutetaan nykyisen pandemiatilanteen mukaisesti. Lisätietoja valmennuskurssista on saatavilla valmennuskurssisivuilla: Valmennuskurssi

Lue / Läs

Justuksen XXIX vuosijuhlat peruttu

Raskain mielin ilmoitamme, että olemme vallitsevan pandemian takia päättäneet perua Justuksen XXIX vuosijuhlat marraskuussa. Vuosijuhlat ovat yhdistyksen tärkeimmät ja hienoimmat juhlat, joiden peruminen on ollut erittäin vaikea päätös. Olemme Justuksen hallituksessa kuitenkin nähneet, että tämä on kokonaisuus huomioon ottaen välttämätön päätös, sillä jäsenistömme ja kanssaihmistemme terveys on tässä tilanteessa etusijalla. Koemme, ettei näissä poikkeusolosuhteissa ole […]

Lue / Läs

Suuret onnittelut uusille Justuslaisille!

Suuret onnittelut kaikille Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikköön valituille opiskelijoille! Edessänne on ikimuistoiset opiskeluvuodet. Mikäli tulit valituksi opiskelemaan yksikköömme, liitythän Facebookissa JUXIT/GULISAR 2020 -ryhmään, niin pidämme sinut ajan tasalla! Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai et voi liittyä ryhmään, olethan yhteydessä vastuututor Helmi Eskeliseen joko puhelimitse 0405937330 tai sähköpostitse helmi.eskelinen@helsinki.fi.

Lue / Läs

Tuomarinkoulutusjärjestelmän tulevaisuus

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tarkastelimme arvosanojen sekä opiskelijoiden kokeman stressin välistä suhdetta. Keväällä järjestetyn kyselyn perusteella valtaosa (84 %) oikeustieteen opiskelijoista kokee stressiä arvosanoista, ja ylivoimaisesti suurimpana tekijänä on tuomioistuinharjoittelun liiallisesti opintomenestystä painottavaksi koettu pisteytysjärjestelmä. Arvosanapaineiden kasvamisella havaittiin olevan vaikutusta myös tenttien uusimiskertojen lisääntymiseen, mikä osaltaan saattaa tulla vaikuttamaan myös valmistumisten viivästymiseen. Arvosanojen korostunut merkitys osana […]

Lue / Läs

Justuksen valmennuskurssi 2020

Ilmoittautuminen Justuksen valmennuskurssille alkaa 2.12.2019 kello 9:00. Kurssivalikoimamme on uudistunut, ja tarjoamme kattavimman lähikurssin lisäksi edullisen etäkurssin. Materiaalipaketti harjoitustehtävineen kuuluu jokaisen kurssin hintaan. Lisätietoja valmennuskurssista on saatavilla valmennuskurssisivuilla: Valmennuskurssi

Lue / Läs

Ulkomailla sijaitsevat varat ja veropetos

Suomen lain mukaan verovelvollisella on laaja ilmoittamisvelvollisuus tietyistä varoistaan, kuten arvopapereista, ja veloistaan sekä saadusta tulosta ja niistä tehtävistä vähennyksistä. Tämä koskee laajasti kaikkea omaisuutta, myös sellaista joka sijaitsee Suomen ulkopuolella. Vuosina 2014-2015 tähän laajaan tiedonantovelvollisuuteen pohjautuen käytiin julkisuudessa keskustelua valmisteilla olleesta ”armahduslaista” (HE 32/2015), jonka tarkoituksena oli mahdollistaa Verohallinnolle aiemmin ilmoittamatta jääneiden tulojen ja […]

Lue / Läs

Tulevaisuuden juristi, jolta tekoäly ei vienyt työtä

”Tekoäly vie juristeilta työtä”, ”Yksi teknologinen keksintö voi mullistaa tapamme tehdä asuntokauppoja ja käydä oikeutta” – nopea Google-haku paljastaa, miten mediassa on viime vuosina käsitelty digitalisaatiota juristin työn näkökulmasta. Asia mietityttää varmasti oikeustieteen opiskelijoitakin, sillä kuten Maija Heinonen kirjoitti Ex Nuncin pääkirjoituksessaan 2/2017, juristin ammatti tulee muuttumaan sitä mukaa kuin tekniikka kehittyy. Kehitystä ei kuitenkaan […]

Lue / Läs

Lausunto lukion opetussuunnitelmaan

Justus yhtyy sisarainejärjestöjensä kanssa lausuntoon lukion opetussuunnitelmaan perusteista. Lausunnossa ainejärjestöt esittävät huolensa yhteiskunnallisten aineiden tulevaisuudesta lukiossa. Lausunnossa otetaan kantaa myös oikeustieteen opettamiseen lukiossa. Lausunto yhteiskunnallisten aineiden asemasta lukiossa Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet otetaan lukioissa käyttöön vuonna 2021. Opetushallitus on antanut lausuttavaksi opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen. Haluamme nostaa esiin lukion opetus- ja kasvatustehtävien sekä yleissivistävän tavoitteen kannalta […]

Lue / Läs

VAARALLISET USKOMUSHOIDOT JA RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU

Erilaiset uskomushoidot ovat olleet esillä uutisissa ja sosiaalisessa mediassa viime aikoina. Uskomushoidot ovat hoitoja, joita ei ole tutkittu lääketieteellisesti. Lääkäriliiton ohjeistuksen mukaan lääkäri ei saa markkinoida ammattinimikkeellään uskomushoidoiksi katsottavia menetelmiä. Uskomushoitoja käytetään usein lääkehoidon sijasta, minkä takia niitä kuuleekin joskus kutsuttavan ”vaihtoehtohoidoiksi”.  Termi on harhaanjohtava, koska uskomushoito ei korvaa lääketieteellistä hoitoa. Se on hyvinvointihoito kuten […]

Lue / Läs