Anton Malmio – Lyon, Frankrike

ERASMUS-UTBYTESPROGRAM – UNIVERSITÉ JEAN MOULIN (Lyon III)

Eftersom många under sina studier funderar på att åka till utbyte tänker jag här kort berätta om utbytesprocessens gång och försöka svara på relevanta frågor som dyker upp under sökperioden. Tanken är att hjälpa sänka tröskeln för dem som ännu inte är säkra på om de vill fara eller inte, och ge insikt i hur sökprocessen löpte för mig. Personligen vistades jag 4 månader i Lyon, Frankrike, där jag studerade i Université Jean Moulin Lyon 3.

Vad jag personligen skulle ha velat veta gällande sökprocessen före den började:

Jag skulle personligen ha velat veta många saker före sökprocessen började, men de flesta frågorna fick jag svar på under processens gång. Om du inte hittar de svar du letar efter i denna text, erbjuder Helsingfors universitets mobilitetsservice bra hjälp i frågor som rör studentutbyte. Du kan besöka mobilitetsservicen på drop-in mottagningar och via tidsbeställning. Du kan även skicka dina frågor till studentexchange@helsinki.fi, eller ringa till +358 2941 22963. Det ordnas ytterligare informationstillfällen för studeranden som är på väg till utbyte.

Tips för sökande:

Det lönar sig att börja tänka på vart man vill söka relativt tidigt, eftersom söktiden börjar tidigare för vissa utbytesmål, som t.ex. utbytesmål i Asien. Vissa universitet har även medeltalskrav som måste tas i beaktande. Jag kan också varmt rekommendera att ta reda på vem av dina vänner som söker samtidigt och gå igenom sökrelaterade frågor tillsammans, eftersom de ofta är allmänna frågor som kan besvaras oberoende av ditt utbytesmål.

Tips för att välja utbytesmål:

Då du väljer ditt utbytesmål lönar det sig att tänka på vad du vill prioritera under ditt utbyte. Om du studerat något annat språk utöver engelska är utbytet ett utmärkt tillfälle att vidare öva och utveckla dina muntliga och skriftliga kunskaper. Det samma gäller givetvis också för engelska. Själv ville jag hitta ett utbytesmål som erbjöd en möjlighet att studera franska, där man ändå huvudsakligen kunde utföra kurser på engelska. Lyon erbjöd denna möjlighet.

Du har möjligtvis också redan bekantat dig med ett bytesmål som erbjuder vissa kurser som du är intresserad av. Ideellt erbjuder något specifikt utbytesmål allt du letar efter i ditt utbyte. Kursutbudet varierar givetvis mycket universitet emellan, så det lönar sig att i god tid bekanta sig med vad för slags utbildningsmöjligheter universiteten erbjuder före sökandet börjar, om du har specifika kurser du vill studera. Det är ändå värt att påpeka, att det inte är självklart att du blir accepterad till ditt första önskemål. Därför rekommenderar jag varmt att söka till så många utbytesmål som möjligt.

Förhandskrav för utbyteskurser:

Hur bra du måste kunna kursinnehållet som är en del av dina utbytesstudier beror på utbytesprogrammet som universitetet erbjuder. I mitt utbytesprogram var utgångspunkten att studeranden inte behövde ha någon tidigare kunskap i de kurser som erbjöds, eftersom kurserna var öppna till alla oberoende av studieinriktning. Min vän Teemu studerade dock i ett LLM program i samma universitet som jag, och kursen krävde i princip att man hade avlagt sina notariestudier inom juridik. Detta visade sig slutligen inte heller vara ett absolut krav, eftersom måluniversitetet var flexibelt, och Teemu kunde avlägga en semester av universitetets LLM program i Lyon fastän han inte officiellt hade blivit klar med sina notariestudier.

Då det är dags att ladda ner ditt inlärningsavtal till mobility online portalen, är det fullkomligt möjligt att måluniversitetet inte än har utgett sitt kursutbud för utbytesperioden. Då kan man utgå ifrån det kursutbud som universitetet hade förra semestern. Detta hände även för mig, vilket resulterade i att jag gjorde mina slutliga kursval då jag befann mig på plats i Lyon.

Utbyteskursernas motsvarighetskrav med Helsingfors universitets kurser:

Kurserna som avläggs i utbytet måste inte motsvara Helsingfors universitets kurser, och de måste inte heller vara juridikrelaterade, om man tillgodoräknar kurserna som en del av magisterstudiernas valbara studier. Jag fick mina kurser tillgodoräknade som en del av mina valbara magisterstudier, och detta krävde inte heller att jag redan avlagt mina notariestudier.

Bevisning av språkkunskaper:

Då du söker ska du också ta i beaktande de språkkrav som måluniversitetet har för utbytet. Språkkraven meddelas i mobility online portalen då du väljer ditt utbytesmål. Språkkraven kan du även ta reda på direkt från utbytesuniversitetets hemsidor. De flesta universitet har anvisningar gällande språkkrav för utbytessökande. När du ansöker om utbyte är din rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet ett tillräckligt bevis på dina kunskaper i engelska. Du behöver alltså inte skilt visa dina kunskaper i engelska för Helsingfors universitet. Det är ändå värt att påpeka att de språkkrav som Helsingfors universitet kräver för sina utbytessökande kan skilja sig från de språkkrav som utbytesuniversitetet kräver, vilket kan leda till att du senare måste bevisa dina språkkunskaper på nytt.

Sökprocessen efter att hemuniversitetet utfört sitt val:

Då hemuniversitetet har accepterat din ansökan söker du som huvudregel ännu skilt rakt till utbytesuniversitetet. Du får beslutet om utbytet inom sex veckor efter att ansökningstiden slutat. Informationen gällande sökprocessen till utbytesuniversitetet får du antingen via mobilitetsservicen eller från utbytesuniversitetets egna webbplats.

Mållandets särdrag:

Fastän det inte specifikt gäller för Frankrike, är det värt att börja söka hyreslägenhet tidigt, eftersom hyresvärdar kan förhålla sig skeptiskt till utbytesstuderanden som inte talar det lokala språket eller stannar i landet länge. Oftast erbjuder dock också måluniversitetet hyresbostäder för utbytesstuderanden, och det kan vara ett bra sätt att bekanta sig med andra som studerar vid samma universitet. Även Airbnb lägenheter kan gå att hitta relativt billigt.

Gällande försäkringar, kommer du att behöva åtminstone hemförsäkring och reseförsäkring. Hemförsäkring kan man få billigt och snabbt i Lyon från t.ex. BNP Paribas. Det lönar sig också absolut att beställa ett Europeiskt sjukvårdskort före utbytet om man reser inom EU. Kortet berättigar till medicinsk vård för samma pris som vård i Finland. Jag fick personligen blindtarmsinflammation under mitt utbyte på en veckoslutsresa till Paris som måste opereras, vilket bevisar att man aldrig vet när kortet kan behövas.

Som ett sista särdrag kan nämnas Lyons utmärkta matkultur, som är värd att bekanta sig med.

Avslutningsvis kan man säga att fastän sökprocessen ibland kan kännas en aning besvärlig är utbytet absolut mödan värd. Jag hoppas att jag här svarat på åtminstone en del av de frågor som kunde uppstå under sökprocessen, och önskar er alla ett trevligt utbyte!