Ställningstagande

På Helsingfors universitet planeras för närvarande förändringar beträffande fakultetsstrukturen. Inom ramen för planerna har det framförts att bl.a. juridiska fakulteten och statsvetenskapliga fakulteten skulle slås samman till en fakultet. Som ett alternativ har framförts en modell med fyra fakulteter, enligt vilken det på varje universitetscampus skulle finnas en enda fakultet. Studerandena vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet motsätter sig konstgjorda sammanslagningar av vetenskapsområden.

Läs studerandeföreningarnas ställningstagande gällande de planerade strukturförändringarna här.