Prepkurs

Nästa vår ordnar vi igen en prepkurs för dig som tänker söka till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Kursen är ämnad för både svensk- och finskspråkiga sökanden, och språkkvoterna undervisas separat.

Kursens innehåll:

– Ca. 70 lektioner med både föreläsningar och övningar i svarsteknik

– Sakkunniga undervisare inom respektive rättsområde

– Två simulerade inträdesprov som bedöms och returneras med personlig feedback

– Material som hjälper dig att läsa och förstå inträdesprovsböckerna

– Tutorer som sporrar och hjälper kursdeltagarna med allt som rör inträdesprovet. Tutorerna är juris studerande och har själva deltagit i fakultetens inträdesprov.

Anmälningen till Justus prepkurs för år 2019 drar igång i januari. Nämn vänligen vid anmälningen ifall du deltar på den svensk- eller finskspråkiga prepkursen.

Kursen har plats för ca. 20 svenskspråkiga och ca. 20 finskspråkiga sökande. Anmälningarna beaktas i inkommande ordning.

En reserveringsavgift på 200 euro skall betalas inom 14 dagar från anmälningsdagen. Observera att anmälningen är bindande, vid avbokning återbetalas inte reserveringsavgiften.  Priset för kursen är 500 euro. Du får en bekräftelse per e-post när prepkursansvarige antecknat din anmälning, där närmare information angående betalning ges.

Det är även möjligt att mot betalning delta i de simulerade inträdesproven som Justus ry/rf ordnar, fastän man inte går själva prepkursen. Deltagande i ett prov kostar 40 euro, och deltagande i båda proven kostar 65 euro. Fråga efter mera information av prepkursansvariga.

Vid frågor kontakta prepkursansvariga:

Johannes Kukkonen
johannes.kukkonen@helsinki.fi
044 292 6023