Övergripande välbefinnande med högskolemotion

Motionsmöjligheterna för höskolestuderanden i Vasa tilltalar studeranden årligen. I högskolesamfunden har det ett flertal gånger diskuterats om formerna för organiseringen av olika motionsmöjligheter och man har strävat efter att förverkliga utvecklingsarbetet både tillsammans och enskilt. Nu är det hög tid att gå från ord till handling och förbättra motionstjänsterna för högskolorna i Vasa.

För tillfället finns det flera arrangörer som erbjuder motionstjänster för högskolestuderanden. Dock finns det stor variation i kvaliteten och mängden, vilket sätter studerandena i Vasa i en ojämställd position. Den förenande faktorn mellan högskolorna är det dåliga utbudet av motionstjänster i Vasa. Detta framkommer av den nyaste barometern gällande högskolemotion som Studerandenas idrottsförbund (OLL) gjort. Enligt den uppfylls de uppsatta rekommendationerna för högskolemotion antingen dåligt eller inte alls i Vasa.

Motion är en viktig del av en studerandes välbefinnande. Enligt högskolemotionens barometer (OLL), är det bara en tredjedel av högskolestuderandena som rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa. Orsaker till att högskolestuderanden inte motionerar tillräckligt är bland annat det svaga utbudet av motionstjänster och –platser samt olämpliga priser för en studerandebudget. Studie och högskoleutbildningens forskningsstiftelse Otus gjorde år 2014 en studentbarometer som visar att trots den dåliga situationen är motion en stor del av livsstilen för en fjärdedel av högskolestuderandena och ca. 80 % anser att motion i minst viss mån är behagligt.

Studerandena har en stark vilja att utveckla högskolornas motionstjänster och göra det möjligt för alla studeranden att ha en rörlig livsstil. Genom att satsa på motionstjänster för högskolor kan man förbättra studerandenas studieförmåga och på längre sikt också framtidens arbetsförmåga. Studentföreningarna har redan nu förverkligat olika projekt som stöder motion, till exempel genom motionstutorer.

Motionstjänster av hög kvalité och som är tillgängliga för alla borde vara såväl studerandes, stadens och högskolornas gemensamma mål. Studerandena vill visa att de är beredda att samarbeta för att utveckla motionstjänsterna för högskolorna och därför ordnas ett gemensamt motionsevenemang 12.4 kl. 16.00 på Vasa torg. Alla vasabor är välkomna med!