Universitetsansökan är nu öppen!

Idag har universitetsansökan öppnat och du kan nu anmäla dig till inträdesprovet, kom ihåg att göra det senast 6.4!

Det finns ännu ett par platser kvar på prepkursen, om du vill säkerställa den bästa möjliga hjälpen till inträdesprovet gäller det att anmäla sig nu till justusprepkurs@gmail.com!