Kannanotto

Lukekaa ja jakakaa oikeustieteellisten opiskelijajärjestöjen kannanotto “Ei aloituspaikkojen nostolle!”

Kannanotto

7.4.2014

 

Oikeustieteen opiskelijajärjestöt: Ei aloituspaikkojen nostolle!

 

Suomen oikeustieteen ylioppilaiden järjestöt ovat huolestuneita valtioneuvoston kehysriihessä

tekemästä päätöksestä kasvattaa korkeakoulujen sisäänottomääriä tulevina vuosina. Suunniteltuja

lisäyksiä on perusteltu hakijasuman purkamisella ja siten yhä useamman nuoren saattamisella

korkeakoulutuksen piiriin. Opetusministeri Krista Kiurun kaavailema korkeakoulutuksen

aloituspaikkojen lisäys saattaa kohdistua merkittäviltä osin myös oikeustieteen alalle. Tätä on

perusteltu oikeustieteellisen koulutuksen suurella suosiolla, halvalla hinnalla sekä alan korkealla

työllisyysasteella.

 

Oikeustieteellinen koulutus kärsii kuitenkin jo nyt keskimääräistä huomattavasti matalammasta

opettaja/oppilas-suhteesta. Yhtä opettajaa kohti on yli 14 opiskelijaa, kun keskimäärin yliopistossa

luku on alle 6. Meille opiskelijoille tämä näkyy siten, että opetus on järjestetty pääosin monen sadan

hengen luentoina ilman, että opiskelijat saisivat henkilökohtaista palautetta tai pääsisivät

vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa. Taistelua käydään jo nyt niin istumapaikoista

luentosaleissa kuin tenttikirjoistakin. Nykyisillä resursseilla ei pystytä järjestämään koulutusta, jolla

taattaisiin opiskelijoille lakimiehenä toimimisen kannalta ensisijaisen tärkeitä taitoja, kuten

esiintymistä, argumentointia ja kirjoittamista. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kohdalla opiskelijat

arvioivat oikeustieteellisen tiedekunnan koko yliopiston huonoimmaksi kandipalautteessaan.

 

Laadusta tinkiminen tekee oikeustieteellisestä koulutuksesta halpaa. Juuri tämä halpuus on nyt syynä

aloituspaikkojen lisäysten kohdistamiselle oikeustieteelliseen koulutukseen. Kasvavat

sisäänottomäärät mitä todennäköisimmin heikentäisivät oikeustieteellisen koulutuksen laatua

entisestään ja onhan laadukas juristikoulutus edellytys kansalaisten oikeusturvan toteutumiselle.

 

Aloituspaikkoja alalla on jo lisätty Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen tutkinnonanto-oikeuden

myötä viime vuonna. Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin mukaan lakimiesten kysyntä ja

tarjonta on tasapainossa, eikä lisääntynyttä työvoimatarvetta alalla ole. Vastavalmistuneiden

lakimiesten työttömyys on jo lähes kaksinkertaistunut ja lähentelee tällä hetkellä kymmentä

prosenttia. Korkeakoulupaikan tarjoaminen alalta, jolle työllistyminen ei ole todennäköistä, on vain

ongelmien lykkäämistä muutamalla vuodella. On harkitsematonta lisätä aloituspaikkoja alalle, jolla

ei tosiasiallisesti ole töitä tai selkeitä kasvunäkymiä. Mahdollisten lisäysten tulee kohdistua niille

aloille, joilla työvoimalle todella on tarvetta. Oikeustiede ei ole yksi näistä aloista.

 

Tomi Tanskanen

Hallituksen puheenjohtaja

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry

 

Sara Soini

Ordförande

Juristklubben Codex r. f.

 

Paula Lehmusjärvi

Hallituksen puheenjohtaja

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry

 

Lotta Nahkala

Ordförande

Justus rf/ry

 

Jussi Sjöblom

Hallituksen puheenjohtaja

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex

 

Eero Rapola

Hallituksen puheenjohtaja

Pykälä ry