Styrelse 2014

Justus rf:s styrelse 2014 har valts!

 

Ordförande: Lotta Nahkala

Sekreterare: Samuli Torpisto

Allmänansvarig: Hilde Losvik

Ekonomiansvarig: Mio Kortman

Studieansvarig: Jessica Lind

Utrikesansvarig: Hanna-Mari Immonen

Kulturansvarig: Lari Noresvuo

Informationsansvarig: Katarina Nylund

Exkursionsansvarig: Hugo Holmström

Chefredaktör: Jonna Hagström

altAnKoZBQc-i2yhN0woM7VmMGAZe6dpca5D31ThMCNESmz_jpg